Az Új-Dél-Walesi Magyarok Szövetsége elnökének (2011 február 9-től díszelnökének) korábbi kísérőlevelei
Tisztelt Olvasóim, Kedves Barátaim, Cserkésztestvéreim!

2012 November 16.

Még e hó 1-én az alábbi levél kiséretében küldtem el tengeren túli ovasóimnak a Magyar Élet november 1-jei számában megjelent „Tovább szárnyal a nemzetpolitika” cimű összeállításomat. Ehhez most hozzácsatolom Szapáry György washingtoni nagykövetünk kitűnő angolnyelvű Nyilt levelét a Freedom House elnökének, Mr. David Kramernek címezve, amiben válaszol a Magyarországgal kapcsolatban felmerült kritikákra. Gondolom ez jó lehetőséget nyújt azok számára, akik angol nyelven is, vagy csak azon keresztül, lesznek képesek a Magyarországgal kapcsolatban a legtöbbször felmerült és emlegetett kifogásokra választ találniuk

Jelen körlevelemmel küldöm a Magyar Élet e heti számában megjelent összeállításom a múlt hónap elején megrendezett Diaszpóra Tanács és a MÁÉRT üléséről. Számunkra külföldi, tengeren túliaknak igen fontos, hogy végre intézményesített formában foglalkozik velünk a magyar állam és így közösen tudjuk megmaradásunk kérdéseit megbeszélni és orvosolni. Beszámolómban a Diaszpóra Tanács zárónyilatkozata egyes pontjait ismertettem. Ebből néhány fontos pont kimaradt, amit most itt, pótlólag közzéteszek: Támogatják a Külföldi Magyar Cserkészszövetség együttmu?ködését a Kárpát-medencei magyar cserkészszövetségekkel annak érdekében, hogy a jövo? nemzedékének erkölcsi stabilitása és magyarságtudata ero?södjön. Ösztönzik a kontinentális ernyo?szervezeteket arra, hogy fordítsanak figyelmet azon országokra, ahová a közelmúltban számos magyar vándorolt ki. Elismerik és támogatják a diaszpórában szolgáló egyházak munkáját a magyar közösségek megero?sítése érdekében. Támogatják a Regionális Ülések koordinációs szerepének megero?sítését, amely segíti és ösztönzi az egyes diaszpórában tevékenykedo? szervezetek közti gyakorlati együttmu?ködést. Kijelentik, hogy segítik azt az információs munkát, amelyet a konzulok folytatnak az állampolgársági leheto?ségek népszeru?sítésében, illetve az állampolgárság kérvényezésében.

A múlt hétvégén három lényeges esemény történt. Szombaton (október 27-én) a Sydneyi Magyar Házban rendezte meg a NSW-i Magyar Szövetség és a Magyar Rádió Mozaik a „Nagyapáinktól unokáinknak” elnevezésű tanácskozást, amin részt vett Bakonyi Péter a Duna TV proramigazgatója, aki az újáalakított közmédia: a Duna TV, a Duna World, a Magyar TV 1 és 2 működéséről, terveiről valamint az MTVA műsorgyártó szerepéről számolt be, és Kádár Magor a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem médiaszakos tanszékvezető tanára, aki az erdélyi magyarság helyzetéről, autonómia kilátásairól, és a decemberi romániai választásokról ejtett szót. Felszólalt Sikó Anna nagykövetasszony Canberrából, aki a magyar állam és a nagykövetség elkövetkező terveit és elvárásait ismertette. A tanácskozás témája a magyar nyelv ausztráliai oktatása volt. Másnap a Magyar Mozaik Rádió 20. évfordulója megünneplése és nyilvános adása volt a vasárnapi református istentisztelet után a gyülekezeti teremben. Az eseményekről a Duna World is röviden megemlékezett a Kárpát Expressz műsorában. Egy érdekes sikertörténetnek voltam részese hétfőn (október 29-én) Canberrában a nagykövetségen rendezett 56-os forradalom és szabadságharc megemlékezésén. Összetalálkoztam Peter Braun professzorral és leányával Laurával. Braun professzor a canberrai National University francia tanszékének vezetője. Laura hat évvel ezetött a canberrai francia gimnázumban érettségizet. Ezt követően kért meg Braun professzor, hogy segitsek leányának magyar egyetemen való továbbképzésében. Beajánlottam a Balassi Bálint Inézetbe egyetemi előkészítő tanfolyamra, amit jó eredménnyel sikeresen elvégzett és ösztöndíjjal bekerült az ELTÉ-re, ahol most hat év után mint, francia, spanyol, angol és magyar nyelvtanár és tolmács/fordító szerezte meg doktori diplomáját.

Az otthoni híreket figyelve mosolyogva figyelem azt a vihart, ami a választási törvény megfogalmazását és a szavazatra jogosultak regisztrációjának kérdését övezi. Nem kívánok beleszólni a törvény vitájába, csupán csak azt ismertetem, hogy itt Ausztráliában, a világ egyik legdemokratikusabb országában, hogyan oldották meg ezeket a szimpla kérdéseket, amik oly nagy problémát okoznak egyeseknek Magyarországon.

Kezdjük talán ott, hogy Ausztráliában nem kell sem a rendőrségen sem az önkormányzatokon senkinek sem bejelentkezni. Nincs lakcím nyilvántartás és fényképes személyi igazolvány. Ezzel szemben mindenkinek kötelessége a regisztráltatni magát a körzete választási bizottságán, ugyanis az állampolgároknak nemcsak jogai, de kötelességei is vannnak, s ennek első követelménye, hogy köteles a helyhatósági, az állami és a föderális választásokon szavazni. Ennek elmúlasztása bármelyik választáson 55 dollár büntetéssel jár. Ez a regisztrálás kizárja azt, hogy bárki máshol szavazzon mint a saját választási körzete. Ha valaki a választás napján nincs körzetében azt előzetesen bejelentheti és levélben szavazhat, vagy ha külföldön tartózkodik, akkor az ausztrál nagykövetségeken adhatja le szavazatát, amit lévél útján küldenek meg választási körzete választási bizottságának. Ez kizárja annak lehetőségét, hogy bárki más kerületben szavazhasson, miután ott nincs rajta a választási listán. Aki csal, az börtönbüntetést kap. A második kötelesség, hogy minden munkavállaló adószámmal kell rendelkezzen. Az adószám bejentése nélkül sehol sem dolgozhat, s ez teszi kötelezővé, hogy megtegye évi adóbevallását, és hogy az adóhivatal mindég, mindenütt megtalálja. Fényképes, plasztikkártya igazolványt csak a motoros járművek vezetői és a fegyvertartással rendelkezők kapnak.

2012 Október 25.

Hallgatom a Duna TV hírszolgálatát, hogy külföldön egyes napilapok miként reagáltak az október 23-iki Békemenet és az ellenzéki pártok rendezvényei létszámának megitélésében. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium hivatalos jelentése szerint a Kossuth téren, Orbán Viktor beszédét 400 ezren hallgatták meg. Alig telt el néhány óra és egy kedves baráton Queeslandból elküldte számomra az alábbi Budapestről érkezett angolnyelvű tájékoztatót

A hivatásos elemzök véleményét olvasva, ők főleg a beszédek tartalmával foglalkoztak, a létszámra vonatkozóan csak egy megállapítást találtam: Lánczi Tamás, a Századvég Alapítvány vezető elemzője az MTI-nek az állami ünnepség kapcsán azt mondta: a kormánypárti rendezvény tudatosan felépített, egész napra szóló politikai akció volt, amely tulajdonképpen a békemenettel indult és a miniszterelnök beszédében csúcsosodott ki. Úgy vélte: Orbán Viktor beszédének lényege alapvetően a saját tábor megerősítése volt, másrészt a politikai erő felmutatása. "Ha megnézzük, akkor a kormánypárti rendezvényen közel tízszer annyian voltak, mint az összes ellenzéki rendezvényen együttvéve" - mondta Lánczi Tamás, jelezve, hogy ezzel az utcai jelenlétet, az "erődemonstrációt" a kormánypártok megnyerték. Hozzátette: ennek megfelelően az üzenetek nagy része is a jobboldal törzsközönségének szólt, ugyanakkor nyilvánvaló, Orbán Viktor üzent a brüsszeli elitnek is, azt jelezve, hogy a túlzottdeficit-el járással és bármilyen más, Magyarországgal szemben támasztott elvárással szemben nagyon keményen fog harcolni.

It could not happen otherwise.

The foreign mainstream media did not honour the Peace March for Hungary held on 23rd October in Budapest with the presence of their journalists and photo reporters, so they are free to publish anything about the number of participants, giving their readers a very erroneous and false picture.

Please, have a look at these pictures below: you can see how many hundred thousands expressed their support for the government of Orbán, elected democratically in free elections 2 years ago. Which might not be the taste of many in Western Europe. Still, it is so. Official statements talk about a nearly half million participants. In view of the 10 million inhabitants, every 20st citizen was there! And if we count those who were not able to take the long walk, you can be sure of the support of the majority of Hungarians for our government and motherland. 2/3 majority of the governing party in the Parliament is not a result of fraud or of cheating, it mirrors the will of the majority of Hungarians!

This 100 year old lady (Mrs. Tamás Ilona) came from present day Slovakia (the territory has been Hungary for 1200 years). She was born in 1912 as Hungarian citizen in her motherland Hungary. Last year she had the opportunity to take up again Hungarian citizenship. For which Slovakia took away (against EU-laws!) her Slovakian citizenship.
Her nearly 70 years old daughter died a few months ago, probably as a consequence of their persecution by (and to the greatest honour of) the Slovakian authorities.
The lady was honoured as the first person with the Hungarian Legion of Honour.

2012 Október 25.

Múlt héten elküldtem külföldi tengeren túli olvasóimnak Dr. Török Béla nekrológját és néhány gondolatot Horthy Miklósról, aki a Magyar Királyságnak volt 1920-1944 között kormányzója és az utóbbi időben sok méltánytalan támadás éri, mind Magyarországon, mind külföldön.

Visszajelző pozitív vélekedések főleg Amerikából érkeztek, mert gondolom ott érzékelik leginkább az általam felvetett két kérdés, a hontalanság éveiben a helytállás bemutatását és a politikában a rosszindulatú vádaskodások eliminálását, ami árt az ország, a nemzet imázsának.

Küldöm továbbá Ft. Lédeczi Dénes atya körlevelét tájékoztatásul, az elkövetkezendő katolikus események ismertetésére.

Az alábbiakban olvasható az „Ausztrália jelentkezik” címszó alatt szétküldött levelem részletei:

Mai küldeményemben egy körünkből eltávozott derék magyar emberről küldök beszámolót, aki az ausztráliai magyar nemzeti emigráció egyik oszlopos tagja volt. Dr. Török Bélát példaképül állítom mindenki számára a kitartás, a soha fel nem adás, az örökös igyekezet a kitűzött célok maradéktalan teljesítésére. Ezt az utat követte halála napjáig. Aznap amikor megtudta, hogy utolsó könyve „A XX. század sodrában” című élettörténete megjelent Magyarországon, másnap 98 éves korában boldogan távozott a földi életből, hogy odafent találkozzék a korábban eltávozott feleségével egy boldog házasság és eredményes életút után.

Ez a kitartást diktáló szellemi magatartás motiválja az New-South-Walesi Magyar Szövetséget is a magyar-magyar kapcsolatok, az egyetemes magyarság szolgálatában. Ennek érdekében igyekszünk tőlünk telhetően támogatást nyújtani a Kárpát-medence azon intézményei számára, amelyek a magyarság megmaradását szolgálják. Így kapott idén nyáron szövetségünk közvetítésével, az ausztráliai magyarság adományai révén, három olyan intézmény támogatást, amelyek a magyar jövő szolgálatában tevékenykednek: 1. A Szent Adalbert Alapítvány, amely a kárpátaljai magyar iskolák nehéz sorsú diákait támogatja. 2. A Rákóczi Szövetség, amely a felvidéki és partiumi magyar iskolákba iratott gyerekek szüleinek nyújt támogatást, és 3. Az 56-os Történelmi Alapítvány, amely az 56-os Ifjúsági Táborok megrendezését szorgalmazza, ahol 56 ideáit szívhatják magukba. E három intézmény kapot fejenkét kb. negyed millió forintos támogatást, főkét olyan idős magyaroktól, akik Ausztráliában nyúgdíjas korban élnek.

Az utóbbi időben egyre több méltánytalan támadásban részesül a trianoni Magyarország két világháború közötti kormányzója: vitéz nagybányai Horthy Miklós. Azt igyekeznek elhitetni róla egyes tudatlan, vagy félrevezetett egyének, hogy antiszemita, náci, fasiszta, háborús bűnös és diktátor volt. E bűneiért, nem érdemli meg, hogy megemlékezzenek róla és horribile dictu, még szobrot is állítsanak neki tiszteletből. Ezzel a véleménnyel az elmúlt század kilencvenes éveiben néhányszor találkoztam nemzetközi konferenciákon résztvevő delegátusok szájából. Sőt, Ausztráliában is legutóbb az 56-os forradalom és szabadságharc 50. évfotdulóján egy neves ausztrál politikustól, Whitlam volt miniszterelenöktől, aki eljött velünk emlékezni a dicső napokra. Nos, ezekre a badarságokra én a következő válasszal szoktam élni: A második világháború végén Magyarország és a minket körbevevő államok kormány- és államfőit, egytől egyig bíróság elé állították, elitélték és kivégezték. Horthy Miklóst Nürnbergben a legmasgasabb szintű számonkérő bíróságon csak mint tanut hallgatták ki. Egyik győztes hatalom sem indított ellene eljárást pedig, akkor frissen éltek a győztes hatalmakban az érzelmileg motivált vádpontok. Tény, hogy Horthy és kormányai a Trianoni Békeszerződés igazságos revizióját igyekeztek békés úton, tárgyalások által megoldani és csak a sűrűn lakott magyar területek visszacsatolására törekedtek. Bármennyire is hihetetlennek tünik egyesek számára, Horthy, Hitler minden kérését, kívánságát, ajánlatát és követelését igyekezett a minimalizmus jegyében, ki- és elkerülni. A magyar kormányok Angliával állandó bizalmas kapcsolatban álltak és titkos tárgyalásokat folytattak a háborúból való kiugrás esélyeinek megteremtésére. Horthyra vonatkozóan két könyvre hívom fel a figyelmet: „Hungary and her successors – The treaty of Trianon and its consequences 1919–1937”. Irója C.A. Macartney neves angol történész. A könyv kiadója az Oxford University Press, London, New York, Toronto – Issued under the auspicies of the Royal Intitute of International Affairs 1968. Ebben a kötetben tárgyilagosan előtűnnek a Horthy által is képviselt magyar álláspontok, amik a békés revízióra törekedtek az európai nagyhatalmak bevonásával. A másik könyv: „Hungary the unwilling satellite”, írója John Flournoy Montgomery, az Egyesült Államok 1933-1941 közötti budapesti nagykövete. Megjelent először 1947-ben Devin-Adair Company kiadásában és másodszor 1993-ban a Vista Books kiadásában Morristown, NJ. Ebben már a címe után is kifejeződik, hogy Horthy-magyarországa nem volt sem fasiszta sem náci, s hogy csak vonakodva keveredtünk az abnormális Trianoni Békeszerződés folytán a háborúba. Horthy nem volt diktátor, sőt elvetette a szélsőséges politikát: egyidőben volt a harmincas években Magyarországon börtönben Rákosi Mátyás és Szálasi Ferenc. Horthy nem volt antiszemita, sőt a budapesti zsidóság megmentője volt. Ezt maguk a zsidók is elismerik. Voltak zsidó törvények német nyomásra, de azokat nem alkalmazták, kijátszották. Ki ne ismerné abból az időből, hogy a zsidó cégek, gyárak élén mindenüt egy un. keresztény „Aladár” állt. Németországból, Ausztriából, Cseh-szlovákiából, Lengyelországból, Romániából hozzánk menekültek a zsidók az üldöztetés elől. Magyarországon csak 1944. március 19, a német megszállás után, romlott a zsidóság helyzete. 1943. október 14-ből százmazik az az angol külügyminisztériumban folytatott tárgyalás szövege, amiből az tünik ki, hogy a zsidóság megbízott vezetője Professzor Namier a Jewish Agencytől nem tartotta ésszerűnek Magyarország kiugrását, vagy szembefordulását a náci Németországgal, mert amíg Horthy volt hatalmon kevésbé voltak a zsidók kitéve atrocitásoknak. Ami pedig az angolokkal folytatott titkos megbeszéléseket illeti, érdemes elolvasni Elisabeth Barker, „British Policy in South-East Europe in the Second World War” című könyvét, amiből kitűnik, hogy nem kimondottan a magyarokon, hanem inkább az angol ill. a nagyhatalmak politikáján múlott a kudarc, mert ők hagyták cserben a magyar kisérleteket. Ennyit erről.

Elhunyt Török Béla polihisztor

Megemlékezés Török Béláról

Magyar Katolikus Lelkészség Tájékoztatója 2012. Október

2012 Szeptember 26.

Nagy hullámokat vernek Magyarországon a 2014-es országgyűlési választások előkészületei. Az ellenzéki pártok egytől egyig megkérdőjelezik a kormánypártok által javaslatba hozott választási eljárásokat, törvényjavaslatokat, amik révén egy egységes szisztéma alakulna ki a hazai-, külföldi- és az újonnan honosított kettős állampolgárok regisztrálását illetően. Az ellenzék szerint minden javaslat a jelenleg regnáló pártok, a Fidesz-KDNP pártszövetség újraválasztását szolgálja. A parlamenti vita egyre élesebb.

A külföldön élő magyar diaszpóra számára, akik születésük folytán mindég magyar állampolgárok voltak, de mégsem szavazhattak, és a Kárpát-medencében, a határon túli területeiken szórványban élők számára, akik a honosítási eljárások folytán a közelmúltban lettek magyar állampolgárok, mindez triviálisnak, nevetségesnek tünik.

A külföldi- és a kárpát-medencei- kettős magyar állampolgárok ezt az egész vitát abból kiindulva szemlélik, hogy végre lépések történtek a jelenlegi pártszövetség, összetartozást hírdető kormánya által az egyetemes magyarság integrálására. A rendszerváltozást követő évtizedek után végre a szavazó urnák elé járulhatnak a diktatúrák áldozatai, az emigrációba kerültek, és több mint 90 évet váratott magára, hogy a magyar állam ismét keblére ölelje az elszakított részeken élő őshonos magyar véreit.

E hó elején a külföldi és a kárpát-medencei olvasóimhoz és barátaimhoz „Ausztrália jelentkezik” címen a következő levélet intéztem: „Jelen levelemhez csatolom Csapó Endre, az Ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, kiváló cikkét „Mit ér a magyar a Nagyvilágban?”, amit jelentősége folytán számos külföldi lap átvett és sokan kommentálták. Elnézést kérek azoktól, akik esetleg másodjára kapják kézhez. Küldöm továbbá a lap e heti számában megjelent „Vélemények a 2014-es választások előkészületéhez” című értekezésem, ami rámutat, hogy a rendszerváltozás után több mint 22 év telt el annak érdekében, hogy a magyar állam rendezze mind az otthoni, mind a külföldi és a határon túli kettős állampolgárok szavazati jogával kapcsolatban felmerült kérdéseket. Előre láthatólag összel kerül törvényjavaslatként a tervezet az Országgyűlés elé, de már most komoly vita előzi meg. Pártpolitikai szempontok lépnek előtérbe, és valahogy nem rögződik a fejekben, hogy mind az otthoni, mind a külföldi és külhoni magyarság integrálódása, a nemzet és az ország jövője függ ennek az állampolgári kapcsolatrendszernek helyesen megfogalmazott alkotmányos alkalmazásától.Jelen levelemhez csatolom Csapó Endre, az Ausztráliai Magyar Élet főszerkesztője, kiváló cikkét „Mit ér a magyar a Nagyvilágban?”, amit jelentősége folytán számos külföldi lap átvett és sokan kommentálták. Elnézést kérek azoktól, akik esetleg másodjára kapják kézhez. Küldöm továbbá a lap e heti számában (szeptember 13) megjelent „Vélemények a 2014-es választások előkészületéhez” című értekezésem, ami rámutat, hogy a rendszerváltozás után több mint 22 év telt el annak érdekében, hogy a magyar állam rendezze mind az otthoni, mind a külföldi és a határon túli kettős állampolgárok szavazati jogával kapcsolatban felmerült kérdéseket. Előre láthatólag összel kerül törvényjavaslatként a tervezet az Országgyűlés elé, de már most komoly vita előzi meg. Pártpolitikai szempontok lépnek előtérbe, és valahogy nem rögződik a fejekben, hogy mind az otthoni, mind a külföldi és külhoni magyarság integrálódása, a nemzet és az ország jövője függ ennek az állampolgári kapcsolatrendszernek helyesen megfogalmazott alkotmányos alkalmazásától.”

Szeretném még ismertetni, hogy a NSW-i Magyar Szövetség $1100 támogatást nyújtott az 56-os Történelmi Alapítványnak a kiskunmajsai 56-os Ifjúsági Táborok megrendezésére, és további $1100 támogatást a Rákóczi Szövetségnek a Felvidéki (Szlovákia) Magyar Iskolákba iratott gyerekek támogatására. Ez, mindkét támogatott szervezet számára mintegy negyed-millió forintot jelent.

2012-09-23

Külföldön a magyar emigráció a magyar diaszpóra megmaradásának legfontosabb követelménye a magyar anyanyelv kellő ismerete. Meleg szeretettel függj a hon nyelvén! mert haza, nemzet és a nyelv, három egymástól válhatatlan dolog: s ki ez utolsóért nem buzog, a két elsőért áldozatokra kész lenni nehezen fog. – Kölcsey Ferenc

Kölcsey fogalmazása különösen érvényes azokra, akik már külföldön születtek és nincsenek magyarországi gyökerei. A szülőknek, s ha van, a nagyszülőknek kötelessége, hogy gyermekeik megtanulják idegenben is a magyar nyelvet. A magyar közösségeknek pedig segítenie kell a magyar diaszpóra asszimilációjának fékezésében. Egy felvidéki tanárember írásában olvastam pár évvel ezelőtt az alábbiakat: A legnagyobb ellenségünk az önfeladás, az önbecsülés elvesztése, a széthúzás, ill., ami sajnos az egész társadalomra is jellemző, az atomizálódás a közösségben való goldolkodás helyett. Jól szervezett, összetartó közösségre van hát szükségünk, amely bízik saját képességeiben, tudja, hogy többre hivatott, ezért nem az önfeladást választja.

A kivándorolt magyaroknak magyar kultúrát kell adni, hogy magyarok maradjanak. Az anyaországnak kötelessége gondoskodni arról, hogy a kivándoroltak gyermekei megtanulják és megőrizzék anyanyelvüket. – Eötvös Loránd vallás és közoktatási miniszter a 19. század végén

Ausztráliában a magyar közösség áldozatos tevékenysége révén működnek a nagyobb városokban a hétvégi magyar iskolák, és az ausztrál oktatási minisztérium jóvoltából a Saturday School of Community Ausztráliában a magyar közösség áldozatos tevékenysége révén működnek a nagyobb városokban a hétvégi magyar iskolák, és az ausztrál oktatási minisztérium jóvoltából a Saturday School of Community Languages keretében, magyarból mint idegen nyelvből, érettségi tantárgyként vizsgát lehet tenni.

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség is hasznos tevékenységet fejt ki világviszonylatban. Sydneyben és Melbourneben ahol csapatai működnek, emberebb embert és magyarabb magyart nevelnek.

A magyar egyházak papjai, a vasárnapi szentmisék és istentisteletek, a gyülekezeti élet magyar nyelven folyik. A Magyar Házakban, Központokban, Klubokban magyar nyelven tevékenykednek a különféle szervezetek. Megemlékezésk történnek a Nemzeti Ünnepeinkről.

A Magyar Állam is hozzájárul magyarságunk megtartásához pl. a Balassi Bálint Intézeten keresztül, ahol magyar származású fiatalok magyar nyelvi és magyarságismereti képzést kaphatnak ösztöndíj támogatással.

Mindebből az a talulság vonható le, hogy A diaszpóra lehet egy nemzet ereje is, ha dolgainkat közvetíti a nagyvilágnak s a nagyvilágot közvetíti hozzánk. – Németh László

Jelen levelemhez csatolom a Kölföldi Magyar Cserkészszövetség sajtótájékoztatóját, ami felvilágosítást nyújt a Balassi Bálint Intézet ösztöndíjas hungarológiai képzéseiről. Köldök egy másik sajtótájékoztatót is és két képet, amiből kitűnik a cserkészek hasznos tevékenysége.

Arra kérem a cserkészcsapatok és a magyar iskolák vezetőit, oktatóit, valamint a szülőket és nagyszülőket, hogy ne szalasszák el gyermekeik, a fiatalság magyarrá nevelésének e kitűnő lehetőségét. Az eddigi példák mutatják, hogy a Balassiban végzett fiataljaink egytől egyig megerősödtek magyar öntudatukban és hasznos tagjai közösségünknek. Jelenleg Ausztráliából a queenslandi Bárány András tanul az intézetben.

Az érdeklődök forduljanak a cserkészcsapatok parancsnokaihoz, az iskolák igazgatóihoz, akik szívesen adnak ajánlást a jelentkezők számára. Én is szívesen állok az általam ismert fiatalok, ill., a szülők és nagyszülők rendelkezésére.

2012-08-23

Magyarországi országjárásunk befejező részét köldöm, ami megjelent az ausztráliai Magyar Élet 2012. augusztus 16-iki számában. Megragadom az alkalmat, hogy köszönetet mondjak az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottsága elnökének: Potápi Árpád Jánosnak, alelnökének: Dr. Szili Katalinnak és az Ogy. nemzetpolitikai főtanácsadójának: Kerényi Györgynek, akik nagy elfoglaltságuk mellett időt szakítottak, hogy bemutassák számunkra az országot: Kecskemét, Szeged, Kiskunmajsa, Kalocsa, Pécs és Bonyhád városainak és településeinek nevezetességeit, közéleti és egyházi vezetőit. Nagy segítség volt ez számunkra a mai Magyarország értékeinek valódi megismerésében, valamint a Külhoni Magyar Újságiró Egyesületek topolyai Konvenciója révén a szélesebb kárpát-medencei helyzettel való azonulásomban

Ugyanakkor köszönettel tartozunk magyarországi barátainknak is, akik szintén önzetlenül hozzájárultak országjárásunk tökélesesebbé tételéhez: Dr. Háry László és Dr. Kajdy Ella a Pécsi Tudományegyetemről, akik hozzájárultak pécsi látogatásunk bensőséges hangulatához; Dr. Szörényi Éva, Csapó Endre keresztlánya, aki Budapesten él, de rendszeres látogatója Ausztráliának, s aki bemutatta nekünk a visegrádi fellegvárat és a Dunakanyart; Tóth Zsóka a Magyar Művelődési Intézet elkötelezett munkatársa, drámapedagógus, aki elvitt minket Esztergomba, Tatára és Tatabányára az ottani látnivalók bemutatására; valamint Ernszt Katalin és Nemere László, akik 10 éves ausztráliai művészeti tevékenységük után most Nagykanizsa melletti Nagy- és Kisrécse kultúrális élete rangadói. Katalin a könnyűzenei Ritmus Kórus vezetője, akik mind a II. Világtalálkozón, mind a Világklubbok eseményein rendszeresen fellépnek. Ök vittek minket a szomszédos szlovéniai, Lendva megismerésére is

Külön köszönet Dr. Ábel András professzornak, aki eljött leányával Andreával Szentendrére, hogy családunkkal együtt ünnepelje 82. születésnapomat és felejthetetlen élményben részesített minket a Halászbástya étterembe való vacsorai meghívásával. Veress Gáborné, Éva asszonynak, aki szintén meglátogatott minket Szentendrén és, aki mindíg segédkezik az Új-Dél-Walesi Magyar Szövetségnek a Kárpát-medencét támogató adományaink szétosztásában

Eredményes magyarországi látogatásunk után, amit nagy melegekben bonyolítottunk le, örömmel tértünk vissza Ausztráliába a kellemesebb tavasz elejei időjárásba.

Pécs, Széchényi tér, háttérben a Gázi Kászim pasa dzsámija

Találkozás Garádnay Balázs püspöki helynökkel a Szent Péter Székesegyház előtt

A Szegedi Dóm (Fogadalmi templom) megtekintése Dr. Kovács József rektor vezetésével

Garádnay Balázs vikárius bemutatja a székesegyházat

Ebéd a Tetty étteremben

Találkozás Dr. Páva Zsolt polgármesterrel a városházán

A Zsolnay Múzeum több ezer kiállított tárgyainak egyike, a magyarmintás kulacs

A Zsolnay Mauzóleum előtt Kiss Ákos marketing igazgatóval, aki bemutatta a múzeumot és a manufaktúrát

a Csontváry Múzeum egyik értékes festménye

Városnézés Bonyhádon Potápi Árpád János polgármesterrel (középen) az Ogy. Nemzeti összetartozás bizottsága elnökével

Bonyhád főterén Wass Albert szobránál, amit Kolozsy Sándor sydneyi szobrászművész készített

Találkozás és kézfogás a bonyhádi borpince előtt Tóth Ferenccel a Tolna megyei Kormányhivatal vezetőjével, Paks ogy. képviselőjével

Kellemes a hangulat bonyhádi borpincében: feleségem Cilu, Potápi Árpád és Tőkés Eszter, háttérben Szilágyi Péter és Kerényi György

Dr. Silágyi Évával a visegrádi fellegvárban, kilátás a Dunakanyarra

Dr. Ábel András professzorral pezsgőzünk vacsora előtt a Halászbástya étteremben, ahonnan festői kilátás nyilik Budapestre

Feleségem Tóth Zsókával az esztergomi bazilika elött

Mindszenty József hercegprímás sírkamrája a bazilika altemplomában az oltár mögött

A tatabányai vármúzeum, ahol római kori ásatások leletei és középkori magyar hagyományokat bemutató tárgyak láthatók

Nagykanizsa újjáalakított főtere az első világháborús emlékművel, Ernszt Katalin társaságában

Találkozás a Bánffy Központban Göncz Lászlóval a szlovén parlament országgyűlési képviselőjével

A Makovecz Imre által tervezett meseszép lendvai Művelődési Központ

2012-08-17

Folytatom magyarországi beszámolómat, ami országjáró útjainkról, a második Világtalálkozóról, és közéleti tevékenységeimről nyújtanak tájékoztatást. Országjáró útjaink – Kecskemét, Szeged, Kiskunmajsa és Kalocsa – során nyert tapasztalataink az ország jó iránybani fejlődéséről tanuskodnak. Arról, hogy 20 év után végre beindult a régen várt, kommunista éra utáni rendszervátozás, ami a közigazgatásban, az egyházak és a civil szféra területein is tapasztalhatók. A nemzeti önismeret kezd lábra kapni és a mindenapi életben is megmutatkozni. Szépülnek városaink és a vidéken is látszik a változás. Érzékelhető, nemcsak az egyének, de az egész nemzet perspektívájában való goldolkodás fejlődése. Mindenütt szeretettel fogatak, és őszintén érdeklődtek a világ talán legtávolabbra, Ausztráliába, került magyar honfitásaik hogyléte felől, és lelkesen tájékoztattak a hatáskörükbe tartozó mindennapok apró, de célratörő eredményeiről.

Kiemelném ezek közül az évtizedek óta eredményesen működő Anyanyelvi Konferenciát, a Magyar Nyelv és Kultura Nemzetközi Társaságának közgyűlését, ahol lankadatlanul a magyar nyelv, irodalom, kultúra és hagyományok szolgálatát ismertette Pomogáts Béla elnöki beszámolójában. A "Nyelvünk és Kultúránk" című folyóiratuk évfolyamai, és a kapott könyvek mind ezt a tevékenységet bizonyítják. De erről szól az a lelkesedés, amivel a jövőbeni tevékenységüket körvonalazták, abban a reményben, hogy ehhez a jövőben is kapnak állami támogatást.

Másik, akit említhetek, az a Szent Albert Missziónál Átányi László. Azonkívül, hogy minden eszendőben elzarándokol Kárpátaljára és viszi az ottani magyar iskolákban tanuló diákoknak a fizikai erönlétüket biztosító anyagi támogatást, hogy a tanulás mellett naponta meleg ételhez is jussanak, még arra is vállalkozott, hogy saját maga által fogalmazott és előallított mesekönyvekkel lássa el őket. Köztudott, hogy ezideig az Ukrán kormányzat a magyar iskoláknak csak igen gyéren gondoskodott tankönyvekről, mesekönyvekről pedig legkevésbé. Kiváncsi vagyok most, hogy Viktor Janukovics ukrán államfő aláírta az állami nyelvtörvényt, milyen változások állnak be, mennyiben szélesednek az őshonos magyar nemzeti kisebbség nyelvhasználatának és iskolai oktatásának gyakorlati lehetőségei?

Említhetem még az Országos Széchényi Könyvtár illetékes dolgozóit, élen Moldován Istvánnal, akik messzemenően elősegítették, hogy mostantól fogva a déli féleteke egyedüli hetilapja, a Magyar Élet, teljes egészében felkerült a világhálóra és ezentúl, egy hónapos késéssel, olvasható lesz az összes kontinensen élő magyar olvasók számára. Vagy említhetem a Balassi Bálint Intézetet, ahol a külföldi magyar diákok ösztöndíjjal kilenc hónapos hungarológiai képzést kapnak, és ahol most már Dr. Hatos Pál és Maróti Orsolya vezetésével gondoskodnak a külföldön mőködő magyar iskolák oktatónak is a továbbképzéséről és keresik azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek egy harmadik, vagy negyedik generációs magyar származású fiatal érdeklődését is felkelthetik.

Felejthetetlen élményt jelethetett a nagyszámú hazai közönség és több mint 50 országból érkezett részvevő számára a II. Világtalálkozó, ami civil kezdeményezésre, Dr.Tanka László álmaként, az általa szerkesztett és vezetett Panoráma Világmagazin és Világklub-hálózat révén megvalósult. Erről a világra szóló eseményről sok beszámoló jelent meg, többek között a Magyar Élet hasábjain, és ezt mutatja be részletesen a Panoráma színes világmagazin legújabb száma is.

Végezetül egy jó hírrel is szolgálhatok. A délvidéki Topolyán megtartott Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának hozalékaként közreadom Lennert Géza főszerkesztő hozzám intézett levelét, ami a nagyvilág minden magyar iskolájának, óvodájának, édesányjának és nagyszülejének hasznára válhat: "Az apróbb nemzedéknek figyelméve ajánlom továbbra is az ingyenesen letölthető és egyszerű otthoni nyomtatón kinyomtatható Mézeskalács és Jó Pajtás lapjainkat - a Mézes a piciké (max. 10 éves korig), a Jó Pajtás pedig a világ egyetlen magyar gyermek-hetilapja (10-15 éveseknek). És pontosan a távolban élők miatt tesszük föl az internetere ilyen – kinyomtatható – formában. Itt találhatók: http://www.jopajtas.info

Végezetül örömmel jelenthetem, hogy együttműködés jött létre a Magyar Cserkészszövetség és a Magyar Kormány között – csatolva.

Kecskeméten Zombor Gábor polgármesterrel (jobbra) és Kerényi Györggyel (balra) a tanácsteremben

Szeged, Dr. Kovács József a Szent Gellért szeminárium rektora és Dr. Kozma Gábor a Gál Ferenc Hittudományi Főiskola rektora között

A Szegedi Dóm (Fogadalmi templom) megtekintése Dr. Kovács József rektor vezetésével

Kiskunmajsa, az 56-os Kápolna ahol Pongrátz Gergely és Ödön hanvai nyugszanak

Beszélgetés az 56-os Ifjúsági Táborban, Kerényi György, Nahimi Péter és Kozma Huba társaságában

Kalocsa, Bábel Balázs érsek úrral az Érseki Palotában

Kalocsa, az 1848-as első felelős magyar kormány szoborkompoziciója

Csicsáky Jenő tengerészkapitány, író, és a sydneyi Szent István Egyesület elnöke az 50-es években, emléktáblája

Pomogáts Béla (balra) a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága elnökével és Nagy Zoltán a Székely Ház
Közhasznú Alapítvány kuratúriuma elnökével

A II. Világtatálkozó Megnyitó ünnepsége az Uránia Nemzeti Filmszínházban, átveszem a "Világ Magyarságáért" elismerő okiratot Dr.Tanka Lászlótó

Tóth Zsókával a Magyar Művelődési Intézet drámapedagógusával

A SYMA Központban Zelei József béke aktivistával, aki jövőre Ausztráliában tervez kerékpározni

A Világbálon Dr. Várdy Ágnes és Dr. Várdy Béla professzorok társaságában

2012-08-14

Eléggé el vagyok maradva beszámolóim küldésével, mert Magyarországon nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni. Arra még csak sikerült időt szakítanom, hogy tájékoztatóimat megírjam és elküldjem a Magyar Élet főszerkesztőjének. Így azok ha nem is naprakészen, de némi késéssel megjelentek. Igy az Ogy. Nemzeti összetartozás bizottságának tett jelentésem az ausztráliai magyar nemzeti emigrációt érintő kérdésekről, és a délvidéki Topolyán rendezett Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvenciójáról. Ezeket amint visszajöttem Sydneybe rögtön szétküldtem az internet segitségével. Most kezdem pótolni a mulasztottakat és szétküldeni az újságban megjelent további tájékoztatóimat. Most a Magyar Élet július 26-iki számában megjelent Közösségi Tájékoztatómat küldöm, amit még a júniusban történtekről állítottam össze naplóm részleteinek segítségével.

Vannak benne érdekes és értékes részletek pl. a Magyarság Házában rendezett összetartozás napjáról, a nemzetpolitika ügyeit intéző Répás Zsuzsanna államtitkár-helyettes asszonnyal és II. Világtalálkozót rendező Dr. Tanka Lászlóval történt találkozómról, a 83.könyvhétről a Vörösmarty téren, a Nemzeti Fórum Kölcsei Köre által rendezett Kurultáj estről, és az Ogy. nemzeti összetartozás bizottsága által tárgyalt fontos kérdésről, a külföldi tengeren túli közösségi könyvtárak, levéltárak, történeti dokumentumok és hagyatékok sorsának rendezéséről.

Érdekes annak az ausztrál katonai kalapnak története is, ami a svájcban és magyarhonban élő Komlossy József jeles nemzetközi kisebbségvédő aktivista és az ausztráliában élő v. Tassányi József a Vietnámot megjárt ausztrál katonatiszt, a Vitézi Rend üv. törzskapitánya között az én segítségemmel lebonyolítást nyert. Erről beszámoló olvasható a tájékoztatómban és fényképek is láthatók jelen levelemhez csatolva.

A Magyarság Háza a Szentháromság téren a budai várban.

Semlyén Zsolt miniszterelnök megnyitja az Összetertozás Napját a Magyarság Házában

A fellépő egyik tánccsoport a Székelyföldről

Találkozásom Seres Zsuzsannávak a Bethlen Gábor Alap munkatársával

Itt kezdődik az ausztrál katonakalap története. Átveszem v. Tassányi Józseftől a kalapját, hogy Magyarországra vigyem

Találkozás Komlóssy Józseffel az Országházban Szili Katalin az Országgyűlés volt elnöke, a NÖB alenöke, irodájában.
Jobb szélen Komlóssy József, a balszélen Kerényi György az Országgyűlés Hivatala nemzetpolitikai főtanácsadója.

Komlóssy József átveszi az ausztrál katonakalapot

Örömöt tükröző jelenet a boldog új tulajdonosal

Pódium beszélgetés folytat Dr. Szili Katalinnal az Országház Delegációs termében Borókai Gábor.

A Pódium beszélgetés hallgatóságának egy részlete

2012-08-07

Jelen beszámolóm a délvidéki Topolyán megtartott Külhoni Magyar Úságíró-egyesületek konvencióját ismerteti. Nem egyedüli a kezdeményezés hiszen a múlt század kilencvenes éveiben a Csoóri Sándor vezette Magyarok Világszövetsége több alkalommal hívta egybe külhoni magyar sajtótalálkozóra a nagyvilág média munkatársait.

Több ilyen találkozón vettem részt Zalakaroson, Budapesten, Dobogókőn stb. Ekkor is születtek elképzelések egy médiakódex kidolgozására. Sajnálatos, hogy ez a kezdeményezés az MVSZ részéről 2000 után már nem folytatódott. Örvendetes viszont, hogy most ismét szárnyra kapott az elgondolás. Jó lenne ha ehhez csatlakoznának a külföldi, tengerentúli magyar média munkatársai is, és részt vennének az egységes magyar médiastratégia kidolgozásában.

A konvención tartott előadásomban többek között kifejtettem, hogy miután jelenleg nemzeti kormánya van Magyarországnak, és remény van a magyar hagyományokra épülű egészséges kibontakozásra, ezért célszerű lenne ha a kormányzat által megfogalmazott tervezeteket, kibocsátott nyilatkozatokat, a sajtó teljes egészében közre adná, s csak ezek után tenné meg észrevételeit, kritikáját. Manapság szokássá válik, hogy a legtöbb újság kiválasztja a neki konveniáló részleteket, s azokat az eredeti kontextus elhalgatásával támadja, kritizálja.

Külhoni Magyar Újságíró-egyesületek Konvencióján Topolyán, Dr. Szili Katalin a NŐB alenöke és Kalmár Ferenc KDNP alenöke társaságában

KMÚEK résztvevőinek csoportképe

Interjút adok a délvidéki televízió és rádió munkatársainak

Dr. Szili Katalin előadása, az elnöki asztalnál Tóth Lívia a VMÚE elnöke és Klemm József alenök

Kalmár Ferenc, a NÖB tagjának, előadása

A kiosztott Magyar Élet az asztalokon

Beszélgetés Egeresi Sándorral a Vajdasági Képviselőház elnökével

Beszélgetés Pásztor Istvánnal a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, aki éppen tölt magának

Előadásom a konvención

Az újvidéki Magyar Szó szerkesztőségében Varjú Márta főszerkesztő üdvözli az ebédre összegyűlteket

2012-08-04

Közös levelet írok ausztráliai és tengerentúli olvasóimhoz, barátaimhoz és cserkésztestvéreimhez. Szerencsésen visszaérkeztünk Sydneybe, két hónapos magyaroszági (ausztriai, horvátországi, szerbiai és szlovéniai) látogatás után. Július 30-án indultunk és augusztus 1-én, szerdán érkeztünk meg. A magyarországi közel 40 fokos hőségek után, igel lehűtött a ausztráliai tél. A Sydney melletti bargói birtokunkon pl. minuszban mérjük az éjszakákat. Az ún. "jetleg" is érezteti hatását, mert éjszaka nem, de nappal szeretnék rendszerint aludni és mintegy "zombi" intézem az elmaradt két hónapos ausztráliai teendőimet, főként a kifizetésre váró számlák fizetését.

Először is bocsánatot és elnézést kérek magyarországi barátaimtól és ismerőseimtől, hogy nem sikerült mindenkivel találkozzak, akikkel szerettem volna, és akik ezt elvárták tőlem. Miután feleségemmel – kivel 52 éve élek meghitt házasságban –, látogattam Magyarországra, ezért családi kapcsolatok ápolására is kellő időt fordítva: Szentendrén élő lányom, vőm és két unokám, húgom és nagy családja, feleségem családja, valamint itteni közösségi munkám révén vállalt otthoni teendőim folytán, nem tudtam mindent ellátni, amit szerettem volna. Ennek fő oka, hogy a két hónap kevésnek bizonyult mindezekre.

Most, hogy visszaérkeztem Sydneybe, augusztus folyamán feldolgozom otthoni tevékenységem és az "Ausztrália jelentkezik" cimke használatával küldöm mindenkinek visszamenőlegesen is beszámolóimat.

Otthoni, délvidéki és szlovéniai látogatásom során, számos régi ismeretséget újítottam fel és sok újat létesítettem. Így most közel száz fővel kiegészítve listámat küldöm jelentéseimet. Küldök néhány fotót is a színesebbé tétel érdekében. Csatolom a Magyar Élet június 28-i számában megjelent "Közösségi Tájékoztató"-mat, amiben az Ogy. Nemzeti összetartozás bizottsága (NÖB) előtti meghallgatásomról adok számot.

Fogadásunk: Dr. Szili Katalin a NÖB alelnöke és Kerényi György nemzetpolitikai főtanácsadó társaságában feleségemmel

Potápi Árpáddal a NÖB elnökével a fogsásunkra adott ebéden a parlament Vadász termében

Az ebéden résztvevők: Nt. Szabó Sándor ref. püspök és felesége, Dr. Szili Katalin, Csóti György, Potápi Árpád, Szilágyi György és Kerényi György a fotó készítője

Az asztal másik oldalról.

A Vadász terem

Útban a meghallgatásra

Csaba Gábor volt canberrai nagyköveteünkkel a meghallgatás előtt

Jelentéstétel

A három jelentést tevő

Potápi Árpád a NÖB elnöke, átadja számunkra a megújított magyar útlevelünket

Potápi Árpád a NÖB elnöke, felolvassa a számomra átnyújtandó oklevelet.

2012-05-14

Múlt héten elküldtem tengeren túli magyar olvasóimnak az alábbi levelet és csatolmányt:

"Sikerült külföld szemében Magyarország ázsióját eljátszani: a köztársasági elnök plagizált, az ország volt miniszterelnöke hasonló gyanuba keveredett, Egyre másra kerülnek elő hasonló "diplomák" zürős keletkezésének körülményei. Jó munkát végeznek odahaza a sárdobálok, hiszen mindkét fél nyakig sáros lett, mi pedig külföldön mosdatgathatjuk szeretett hazánkat, hogy hát mindez még a régi kommunista rendszer hozaléka.

Az új köztársasági elnök beiktatása felemelő eseményén a Sándor palota elötti téren feállított széksorok foghíjasak voltak, mert honatyáink egy része nem tartotta ildomosnak, hogy megjelenjen. Ők nem ilyen államfőt akarak. Ők úgy képzelték el, hogy a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező pártszövetség, a kisebbség jelöltjét helyezi pozicióba. Ők most duzzognak, hadd lássa az egész világ, hogy ők milyen nagy "demokraták". Dolgoztak volna becsületesen az ország javára 2002 és 2010 között, amikor kormányon voltak, akkor nem dobta volna őket a magyar választópolgárok többsége oda ahova valók: a parlament kisebbségi padsoraiba, ahol szintén hol ott vannak, hol nem, de ha igen, akkor nagy hangon szónokolnak arról, hogyan kellene eredményesen kormányozni.

Bocsánat e bevezető sorokért, de az elmúlt hetek és hónapok eseményei hozták ezt ki belőllem, és 60 év amit egy igazi demokráciában, Ausztráliában töltöttem.

Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom a csatolt újságoldalt, ami az ausztráliai Magyar Élet c. hetilapunkban jelent meg, s ami beszámolót nyújt arról a hazafias tevékenységről, amit a szomszédos Ukrajna nemzeti elkötelezettségű hívei folytatnak mind külföldön, mind az ország területén. Ez a hazaszeretet példamutató.

Pünkösd, a feltámadás ünnepe közeledik, ennek jegyében kívánom Áder János köztársasági elnökkel és persze Deák Ferenccel egyetemben, hogy: "mi magyarok kiegyezzünk végre önmagnkkal".

Két lényeges hozzászólást kaptam fenti levelem kiegészítéséül. Az egyiket Lipták Béla fogalmazta – aki az amerikai Hungarian Lobbi (Magyar Érdekszövetség) másfélezer tagot számláló honlap létrehozója és műveltetője. Ő a következő megjegyzést tette Fodor Andrásnak írt levelében:

Tudod András, igazat ír Kardos Béla, de csak az érem egyik oldalát hangsúlyozza, -az üres széksorokat-. pedig volt ennek az éremnek egy másik oldala is!

Elvégre valaki meghívta a négy történelmi egyházunk mindnégy vezetőjét és Dr. Feldmajer Pétert, a MAZSIHISZ elnöke nem csak, hogy eljött, de beszéde végén elcsukló hangon mondta. "Isten óvja szeretett magyar hazánkat".

Ezt kell hangsúlyozni!

Lipták Béla

A másikat Antall István a Magyar Rádió egyik szerkesztője fogalmazta:

Drága Bélám!

Csak néhány példa, hogy nem Magyarország, hanem a politika az amely ilyen törtető karrieristákat teremt. Ez teljesen független a nemzeti adottságoktól, s bizony előfordul nálunk kulturáltabbnak tartott országokban rangos családokban nagy neveknél is. Nem kell szorongani Magyarország miatt. Aki erkölcsileg kikezdhető, az röpüljön. Sokkal nagyobb probléma, hogy az alakuló nemzeti burzsoázia, tehát a nagyvállalkozók, a jelentős pénzemberek csak nagyon ritkán bukhatnak le, mert az ő erkölcstelenségük nehezebben derül ki.

Tehát a demokratikus mintaállam Németország idén így teljesítetett:

A legismertebb név Karl Theodor zu Guttenbergé. A régi bárói családból származó, kitűnő megjelenésű, jeles szónoki képességekkel rendelkező, 40 éves bajor politikus a CSU egyik nagy reménységének számított, aki még a kancellári posztot is megcélozhatja. Miután már harmincasként pártjának főtitkára volt, utóbb a Merkel-kormány gazdasági, majd védelmi minisztere lett. Egészen addig, amíg tavaly februárban ki nem derült, hogy a Bayreuthi Egyetem jogi karán szerzett doktori címét csalással szerezte: „Alkotmány és alkotmányos szerződés” című disszertációjában rengeteg olyan rész, gyakran szó szerinti idézet található, amelyek forrását nem jelölte meg, mások gondolatait sajátjaként adta elő.

Plagizált a liberálisok reménysége is. A másik botrány-hős prominens liberális képviselő, Silvana Koch-Merin. A diplomata-családból származó asszony fiatal korától a liberális FDP aktivistája, majd elnökségi tagja és európai parlamenti képviselője volt. A liberálisok frakció-vezetőjeként egyike volt az Európai Parlament 14 alelnökének. A jeles Heidelbergi Egyetemen írta doktori dolgozatát 19. sz.-i gazdasági témából. Amikor tavaly kiderült, hogy abban is tömegével, 80 oldalon 120 helyen találhatók ollózott szövegek, azonnal lemondott minden politikai funkciójáról, de brüsszeli parlamenti mandátumát megtartotta. Érdekes módon Koch-Mehrin lemondása után pert indított alma matere ellen. Sajátos indokolása szerint az felelős a dolgozat elfogadásáért, hiszen látták, hogy a disszertáció gyenge s ezért rossz osztályzatot is kapott…

Az alábbi sorok egy régebbi rádióhír: Bejelentette lemondását Christian Wulff német államfő. A köztársasági elnök lépése már régóta érett: az utóbbi hónapokban botrányai szépen lassan kikezdték Wulff hitelességét. Tegnap délután az elemzők és a politikai kommentátorok nagy része már biztosra vette a lemondást, különösen annak fényében, hogy Angela Merkel kancellár váratlanul lemondta mára tervezett római útját.Wulffot az utóbbi hónapokban folyamatosan támadták, ugyanis a vizsgálatok szerint a jelenlegi államfő még hivatalba lépése előtt, Alsó-Szászország miniszterelnökeként kétes kölcsönöket és szívességeket fogadott el az üzleti élet szereplőitől. Bár az elnök többször is megerősítette, hogy nem fog lemondani a posztjáról, és tagadta, hogy bármi törvénybe ütközőt tett volna, tegnap az ügyben eljáró ügyészek hivatalosan is kérték a Bundestagot mentelmi jogának felfüggesztésére.

Persze ezeknek az embereknek az erkölcstelensége minket sem ment fel. De azért ne nekünk legyen lelkiismeretfurdalásunk, akik mindenért megdolgoztunk!

Öleli az ausztráliai magyarokat:

Antall István
irodalmi szerkesztő
Magyar Rádió

Csatolom még Dr Serhij Kvit előadásának angolnyelvű változatát, amit Melbournben is előadott néhány nappal később.

2012-04-12

Csatolva található néhány közösségünket érdekelhető tájékoztató, amit szeretettel küldök.

  1. Cserháti püspök látogatása
  2. Püspök
  3. Kaszinó ápr 12.doc
  4. Nyári Egyetem a BBI-ben.rtf

2012-04-06

A lengyel nagykövet március 29-én megtartott „Where Dreams and Reality Begins - The Future of Europe” című előadása – ami a University of Western Sydney, Parramatta South Campusán elhangzott – igazából nem adott konstruktív választ a címben felvetett kérdésre, csupán csak találgatásokat. Ami közelebb vitt a kérdéshez az a lengyel külügyminiszter tavaly novemberi nyilatkozatának ismertetése volt, amit az EU lengyel elnöksége idejében tett, s amiben olyan kapaszkodókat jelölt meg, amik a „Jövő Európája” számára hasznosak lehetnek. Köszönöm a magyar résztvevőknek jelenlétét.

Érdekessége a kérdésnek, hogy a nagykövet előadásával kb. egyidőben Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter a lengyel parlamentben ismertette országa külpolitika koncepcióját, ami a csatolt fájlban olvasható. Ami ebből a magyar nyelvű ismertetésből kimaradt, az más hírügynökségek jelentésében angolul olvasható pl.:

He painted the "black scenario" in a speech to MPs in Warsaw on Thursday (29 March), at a time when other EU leaders are saying the worst of the financial crisis is over.

Sikorski outlined the risk in order to justify giving more sovereignty to Brussels to create a "lasting political union."

Noting that the US is already more interested in the Pacific than in Europe and that EU countries are becoming more selfish, he outlined a future in which open borders and open labour markets are dismantled, less money goes into the EU budget and important projects - such as the European External Action Service - become "completely eroded."

"Tired by parsimony on defence budgets and Europe's general inefficiency, the US leaves Nato. The post-Western vacuum is filled by Russia in the east and by China in Asia. Transformational crises continue in the Arab world [but] Europe no longer sets a good example. And where is Poland in this black vision? Left to its own devices, on the periphery of a Europe mired in lethargy. Struggling with unfinished modernisation and deprived of a solid basis for national security."

He said Poland is "disappointed" the UK does not want to build joint EU defence capabilities and that pro-EU-defence countries should trigger the enhanced co-operation clause in the Lisbon Treaty to go ahead anyway.

Sikorski beszéde példáiból Európa jövője eléggé sötét. Azt, hogy az Egyesült Államok a Pacific térségre helyezte át figyelmét az kitünik Ausztráliával kötött egyezségre is. Ausztrália északi felén, a NT területén kialakított katonai kiképző tábor, ahol hamarossan az ausztrál hadsereggel együttesen, többezer amerikai katona kap kiképzést, is ezt bizonyítja.

Felhívom mindenkinek a figyelmét a július 1-8 közt megrendezésre kerülő magyar Világtalálkozóra, ami főként Budapesten fog lezajlani. Ennek programját is csatolom, hogy időben értesüljön mindenki az itteni téli hónapok programjának előkészítését illetően, és esetleg tervébe illesszen egy magyarországi nyári kirándulást is.

2012-03-28

Az alábbi csatolmányokban közérdekű híreket eseményeket hozok minden honfitársam szíves tudomására, de különösképpen vonatkozik ez a szervezeti vezetőkre.

1. Gold Coasti Magyar Egyesület felhívása

2. Rajzpalyazat 2012-02-03

3. Püspök

4. Magyar Néptánc együttesek Fesztiválja

5. Jelentkezésilap Magyar Néptanc együttesek Fesztiválja

6. Diaszpóra Műhely_hu háttér

2012-03-16

Ma, amikor a vasárnapi Istentiszteletről hazajöttem elgondolkodtam Magyarország és az Európai Unió közt fenn álló vitás kérdésekről. Ezeket ugyan gazdasági problémákba csomagolták, de az Európai Parlamentben elhangzott baloldali felszólalásokból és a nemzetközi sajtójában megjelent támadó kritikákból világosan körvonalazódik, hogy ennek politikai és világnézeti háttere van. Az Európai Unió letért alapítói: Robert Schuman, Konrad Adenauer és Alcide De Gasperi elképzeléseiről: a második világháború szörnyű borzalmait helyretevő, keresztényi elveket követő és elkötelezettségű Európa megújításáról. Ennek lényeges célkitűzése akkortájt, a megbukott „izmusok” helyére, egy egészséges, az európai gazdaság és humanitás gondjait megoldó, keresztény-szocialista alapokon nyugvó intézmény felállítása volt. Ezt támogatta meg gazdasági vonatkozásban az amerikai Marshall Terv, ami lábra állította Nyugat-Európát, és jött létre a NATO, ami elutasította a kommunista Szoviet Uniónak Európa meghódítását.

Azóta, hála Istennek, megbukott a Szovjet Unió és Európa keleti fele felszabadult a kommunista járom alól. De 50 éves lemaradottsága talpraállításához nem kapott a nyugatihoz hasonlóan egy számára előnyös, felzárkóztató Marshall Tervet sőt, a szabad piac révén egy kizsákmányló kapitalista rendszert raktak a nyakába, amelynek új urai az előző elnyomó rendszer nómenklatúrájának jól helyezkedői lettek. Ezek megtalálták az együttműködést a kapitalistákkal. Eszük ágába sem jutott Magyaország talpraállítása: minden állami vagyont eladtak, zsebeiket telerakták, az országot nyakig eladósították, és a csőd szélére kormányozták. A határon túli, és a külföldi, tengeren túli magyarságot pedig – amely a magyarság egy harmadát jelenti –, negligálták és kirekeszették a nemzet állományából. A rendszervátozást követő 20 év gazdasági tevékenysége semmi eredményt nem hozott az ország javára. Politikai síkon pedig, a baloldali MSZP-SZDSZ koalició, Horn-, Medgyesy-, Gyurcsány- és Bajnai-kormányain keresztül urrá lett a szabadelvű neo-liberalizmus. Sajnos, jelenleg ez jellemzi az Európai Uniót is, s ezért tudtak olyan jól együtt működni és a csatlakozás utáni hat évben növelni az adóságállományt és felrúgni a rendszer előírt költségvetési szabályait. Ezért van az, hogy hallani sem akarnak Magyarország és Európa keresztény gyökereiről. Ezért kifogásolják Magyarország új alaptörvényét és az ahhoz kapcsolódó sarkalatos törvényeket, amelyek 20 év után végre rendet teremtettek a jogalkotás terén, és az államigazgatás gyakorlatában, méghozzá az évezredes történeti alkotmány elemei figyelembevételével. ("Australian Declaration" Statement by the Hungarian Council of NSW)

Ezek előrebocsátása után világos, hogy az Európai Unió letért alapító honatyái és tagállamai többségének alapszabályában foglalt keresztényi elvek gyakorlatáról. A Szent Bibliában erre a jelenségre utal Pál apostol Timótheushoz írt 2. levele 3. részében. Ebben a jövőben bekövetkezendő gonosz napok romlottságát és nyomorúságát jövendöli még évezredekkel ezelött: „2. Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, tisztátalanok, 3. Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői, 4. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői, 5. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld.” Nos, kerülnénk ezeket, de minduntalan beléjük botlunk. Ezek olvashatók pl. Gyurcsány Ferenc volt kormányfő és Kerék-Bárczy Gyulának leveleiben, amit Márfi Gyula veszprémi érseknek írtak Dávid Baer professzor által felvetett magyar vallásszabadsági kérdésekben. De talán leginkább fellelhetők Bartus Lászlónak az Amerika Népszavában írt fantazmagóriájában (csatolva).

Ismét felhívom mindenkinek a figyelmét a március 29-én este sorra kerülő előadásra, amit Andrzej Jaroszynski lengyel nagykövet fog tartani a University of Western Sydney Parramatta South Campusában. Az eseményre való tekintettel levelet intéztem a lengyel nagykövethez és megküldtem számára szövetségünk januári nyilatkozatát. (csatolva)

Dr Sev Ozdowski OAM, Director of Equity and Diversity, University of Western Sydney, invites you and your colleagues to the Open Forum
Where Dreams and Reality Begins -
The Future of Europe
With Special Guest Speakers
H.E. Andrzej Jaroszynski
Ambassador of the Republic of Poland
Ms Miranda Devine
Australian Columnist and Writer

Professor Andrzej Jaroszynski was appointed Polish Ambassador to Australia and Papua New Guinea in 2008. Born in Lublin Poland in 1947, Mr Jaroszynski gained his M.A in English studies at the University of Maria Curie-Sklodowska in 1970.
He joined the Catholic University of Lublin in 1970, undertaking various positions during his 20 years there, including Senior Lecturer and Director of Summer School o f Culture and Polish Language.
In 1990 he was appointed Consul General of Poland in Chicago, and then in 1994 took the post of Minister-Counsellor Plenipotentiary and Deputy Chief of Mission in Washington, DC.
During the period between 1998 and 2001 he worked in the Department of Security Policy and the Department of European Security Policy at the Ministry of Foreign Affairs.
In 2001 Mr Jaroszynski was appointed as the Polish Ambassador to Norway. In 2005 he undertook the position of Vice Director at the Department of Information Services, and in 2006 the role of Director at the Department of the Americas. He is married with one child.

Miranda Devine is an Australian columnist and writer, noted for her stance on a range of social and political issues. Her column is printed twice weekly in Fairfax Media newspapers, The Sydney Morning Herald and The Sun-Herald.
Born in New York, she is the eldest of three children of newspaper editor Frank Devine. With her 2 sisters and parents Miranda lived in London and Tokyo, before settling on Sydney's North Shore.
Miranda attended Loretta Kirribilli before completed a mathematics degree at Macquarie University and worked for the CSIRO on the textile physics division.
Seeking a change, she obtained a Masters degree at Northwestern University's Medill graduate school of journalism. She worked for the Boston Herald as a reporter and feature writer. In the late 80's, she joined The Sydney Daily Telegraph as a police reporter. She was promoted to assistant editor and, later, opinion columnist in the early 1990s. In 2001 she accepted an offer to write for the Telegraphs rival The Sydney Morning Herald.
Devine is a member of the editorial advisory board of the conservative Quadrant magazine.
Date: 29th March 2012
Venue: UWS Parramatta South Campus-Building EE.G.36 Drinks at 5.30pm for a 6.00pm start Register your attendance at Equity and Diversity or phone Debbie Mey on 61 2 9678 7374

2012-03-16

Felemelő volt látni a magyarországi Március 15-i Állami Ünnepségeket, az elhangzott beszédeket.

A Magyarországgal és a magyar nemzeti kormánnyal szembeni állásfoglalások és támadások hangja mindezek mellett eltörpül.

Jó kilátásaink vannak arra, hogy a magyar igazság és a magyar szabadság győzedelmeskedik.

De ezért a magyar szabságért meg kell harcolni, még itt Ausztráliában is. Az alábbi meghívó arról tanúskodik, hogy lengyel testvéreink felvetik Európa jövőjének kérdéseit. Ehhez nekünk magyaroknak is hozzá kell tenni a mi elvárásainkat. Arra kérek minden honfitársamat, aki szívén viseli Magyarország jövőjét az Európai Union belül, és úgy érzi, hogy ennek érdekében felszólalásával hozzá tud járulni egy keresztényi alapokon nyugvó Európai Unió tovább viteléhez, az jöjjön el erre a „Nyitott Fórumra”.

2012-03-08

Csatolva megküldöm tájékoztatásul a NSW-i Magyar Szövetség következő eseményeinek:

1. a március 11-i Szövetségi PIKNIK és a 2. március 18-i SZABADSÁG ÜNNEPÉLY meghívóját.

Továbbá a Magyar Élet február 23-i és március 1-i számaiban megjelent Közösségi műhelyt, ami NSW-i Magyar Szövetség évi közgyűlésén történtekkkel foglalkozik, távábbá a Közösségi tájékoztatót, ami az EU és Magyarország közt felmerült kérdésekkel, az otthoni természeti katasztrófák áldozatainak megsegítésével és a Panorama Világklub sydneyi megalakulásáról nyújt tájékoztatást.

2012-03-08

Ismét elmaradtam ausztráliai tájékoztatóim időbeni küldésével. Ezt behozandó küldöm a Magyar Élet február 23-iki számában megjelent két oldalas cikket (1.oldal, 2.oldal), aminek címe: „A nemzetközi baloldal támadást indított Magyarország ellen, kifejezetten az Orbán-kormány megbuktatására.” Nos, ez hála Istennek ez ideig nem sikrült.

Azóta a vehemens támadások némileg alábbhagytak. Ehhez talán az is hozzájárult, hogy a világmagyarság szervezetei: Ausztráliában, Amerikában, Kanadában, Dél-Amerikában és Európában egyöntetűen kiálltak az Orbán-kormány mellett, és visszautasították a méltánytalan támadásokat.

Hamarosan ismét jelentkezem az itteni magyar közéleti tevékenységről szóló beszámolómmal.

2012-02-23

Jelen levelemben egy olyan eseményről adok jelentést, amiben Magyarország és az ausztráliai magyar emigráció közötti kultúrális együttműködés pédája tárul szemünk elé

A XVI. Magyar Kultúra Napja Gálát, 2012. január 20-án, Budapesten a Corinthia Grand Hotel Royalban rendezték meg, aminek díszvendégei voltunk. Erről szól a csatolt két oldalas beszámoló ami megjelent a Magyar Élet február 9-iki számában. (1. oldal, 2.oldal)

Az ausztráliai magyar emigráció kultúrális tevékenységét és megmaradása érdekében kifejtett erőfeszítéseit bemutató műsort két Ausztráliából hazatelepedett barátunk: Ámon Antal a melbournei SBS Rádió magyar adásának egykori vezetője és Szigeti-Sugár Éva, szintén e rádió volt munkatársa, valamint Gáspár András a sydneyi református egyház presbitere és Babucs Kriszta, a sydneyi Mozaik Rádió otthoni besegítője valósították meg a NSW-i Magyar Szövetség elnöke, Ilosvay-Egyed Katalin felkérésére.

Ámon Antal mutatta be a műsor szereplőit és ő vezette le a programot, aminek során szóba jött a magyar emigráció letelepdésének, boldogulásának, kulturális tevékenységének, beilleszkedésének, és főként magyarsága megőrzésének fejezetei, pódium-beszélgetés ketetében. A kérdező Babucs Kriszta volt, míg a válaszokat a három ausztráliai szereplő nyújtotta. Ezt színezte Ámon Antal, két kíváló írónk, Ruttkay Arnold és Csepelyi Rudolf bemutatásával és műveik színrehozásával. Szigeti-Sugár Éva megzenésítet költeményeket, énekszámokat mutatott be saját gitárkisérettel: Csepelyi Rudolf: Édes mindenem, Vándordal, Barátkozás, Úgy repülj, Felmérés. Ruttkay Arnold művei CD-ről kerültek bemutatásra: Állampolgársági eskű és Szeretlek emigráns élet. Ezt követően Ámon Antal ünnepi köszöntőt mondott és a Kultúra Lovagrend zászlajára elhelyezte az ausztráliai nemzethű magyarok szalagát.

A kulturális gála fénypontja a Kultúra Lovagjainak új avatása volt. Ennek során Sydneyből Bárányné Draveczky Márta, a NSW-i Magyar Szövetség tisztelebeli tagja, nyerte el e kíváló, civil szervezetek által nyújtott elismerést. Ezzel az ausztráliai lovagok létszáma – Csapó Endre, Pénzes János, Világos István és Kardos Bélával –, öt főre emelkedett.

2012-02-13

Szíves tájékoztatásul megküldöm a Magyar Élet múlt heti, február 2-án megjelent száma három oldalát (1. oldal, 3. oldal, 4.oldal), amely ismét a Magyarországot ért méltánytalan politikai támadásokkal foglalkozik és az arra adott válaszokkal foglalkozik.

Igyekszünk a Magyar Élet hetilappal és a 2rrr közösségi magyar rádió adásával is az olvasókkal és hallgatókkal megismertetni a valós helyzetet, a támadások visszaverését.

2012-02-03

Január 20-án közreadtam a NSW-i Magyar Szövetség nyilatkozatát, amit az ausztráliai nemzeti emigráció többsége nevében fogalmaztunk meg a Magyarországot és kormányát ért nemzetközi politikai-, gazdasági- és sajtótámadások hatására. Sok együttérző levelet kaptunk a világ minden tájáról, amit szeretnék ezúton megköszönni. Kaptunk két kifogásoló, másként vélekedő levelet is, de íróik nem tartoznak az ausztráliai nemzeti emigrációhoz. Véleményüket nem osztom, de tiszteletben tartom.

Most, közreadom a Magyar Élet január 26-án megjelent száma 8. és 9. oldalain megjelent tájékoztatást, ami szintén ezekkel a méltánytalan támadásokkal foglalkozik. Megjegyzem, hogy a nagyvilág számos országában működő magyar szervezetek hozzánk hasonlóan reagáltak a Magyarországot és kormányát ért támadásokra.

2012-01-20

Most csak röviden arról nyújtok tájékoztatást, hogy a Magyarországot méltánytalanul érő támadások ellensúlyozására a csatolt szolidáris nyilatkozattalkivánjuk az ausztráliai nemzethű emigráció többségének a véleményét kinyilvánítani.

2012-01-16

Múlt levelemben már említettem, hogy össztüzet zúdítottak az új esztendőben Magyarországra a nemzetközi baloldal szociális, neoliberális és zöldszínű fegyverforgatói, mind az Európai Parlamentben, mind a sajtón keresztül. Ehhez a municiót a hasonérzelmű magyarországi fegyvertásak, elvbarátok szolgáltatják, állapítja meg angol nyelvű nyilatkozatában a Professzorok Batthyányi Köre. A támadások féligazságokat és burkolt fenyegetéseket tartalmaznak. Ezeken keresztül kibújt a szög a zsákból: a január 1-én hatályba lépő magyar alaptörvény és az ahhoz kapcsolódó sarkalatos törvények megóvása, eliminálásának követelése. Nevezetesen: a Magyar Nemzeti Bankra vonatkozó jegybank törvény, a bírók életkorát meghatározó törvény, az egyházügyi törvény és a családjogot szolgáló törvények. Ide tartozik még az országgyűlési képviselők választásáról szóló új sarkalatos törvény is, aminek értelmében – szerintük – bebetonozza magát a kormányzásba a jelenlegi Fidesz-KDNP pártkoalició.

A tisztánlátáshoz az alábbi csatolmányok hozzájárulhatnak.

MNB törvény
Alkotmányozás - sarkalatosak
MDT tájékoztató anyag - Egyházügyi törvény
Alaptorveny - Hungary's Fundamental Law
MDT tájékoztató anyag - Ogyi képviselők választásáról
Harrach igaztalan támadások
Jeszenszky's response
ScotlandonSunday Magyarországról

2012-01-11

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a tiszta szívből jövő karácsonyi és újévi jókívánságait, a szép üdvöző lapokat, és én is minden olvasómnak, barátomnak és cserkésztestvéremnek nemzetpolitikai elgondolásainkat és reményeinket valóra váltó új esztendőt kívánok

Csatolom a Magyar Élet hetilapunk ez évi első kettős számában megjelent decemberi „Közösségi műhelyt”, ami ismerteti az itteni mozgalmas, hagyományőrző magyar élet eseményeit, továbbá egy további epizódot Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úr melbournei látogatásáról. A képen, Dr. Semjén Zsolt és a cserkészek mellett, jobb oldalon Sikó Anna canberrai nagykövetünk látható. A Jó Karma melléklet, a Dalai Láma okos tanácsai 2012-re.

Sajnos látjuk, érzékeljük, hogy karácsonykor és az új esztendőben milyen össztüzet zúdítottak Orbán Viktor magyar nemzeti kormányára a baloldal szocialista, liberális és zöldszínű fegyverforgatói, valamint, hogy milyen nyomásnak van kítéve a tavaly létrehozott Nemzeti Együttműködés Rendszere az IMF, az Európai Központi Bank és a saját „független” jegybankja, a MNB által, s hogy miként igyekszenek ebből a kutyaszorítóból kikerülni.

Olvasóim szíves figyelmét Orbán Viktor karácsonyi interjújára irányítom. Ebben világosan kifejtette, hogy tulajdonképpen miről is van szó, s hogy miért is van ez a nagy igyekezet Magyarország Alaptörvénye és a sarkalatos törvények eliminálására. — Újságírói felvetés: A rólunk szóló hírek legjobb esetben értetlenséget, de leginkább ellenségességet tükröznek. — Orbán Viktor válasza: „Nem érdemes sajnáltatnunk magunkat. A feleségem azt szokta mondani: aki lónak állt, az húzzon! Kétségkívül, az idegenek számára nehezen áll össze a kép. Magyarországon a posztkommunizmus lezárása történik. A posztkommunizmus pedig nem egyszerűen a kommunizmus utáni időszak, hanem egy korszak, egy rendszer, aminek jól meghatározói ellemei vannak. Az egyik ilyen ellem, hogy az adott országnak nincs új alkotmánya, hanem a régivel próbál evickélni.
Jellemző, hogy az új, polgári pártok nem tudnak stabil szerkezetet felvenni, nem tudnak reális kormányzati alternatívát felmutatni.
A gazdasági életben, bár papíron versenyszabályok vannak, a valóságban mégis a régi kapcsolatrendszereken alapuló monopóliumok, érdekcsoportok és kartellek uralnak mindent.
Vannak országok, ahol ezt a korszakot gyorsan lezárták, Csehországban például öt évig, Lengyelországban tizenöt évig tartott. Magyarország életéből húsz év ment rá erre a küzdelemre. Nálunk csak tavaly kezdődhetett meg a posztkommunista tehertételtől mentes, nyugat- európai értelemben vett demokrácia felépítése.” – Milyen igaz!

Nos, ezt az európai, keresztényi alapokra helyezett demokratikus rendet teremtő Alaptörvényt és a sarkalatos törvényeket kell megvédenünk a globalizmus trendjei, az un. felvilágosult liberalizmus, a dekadens életvitel és a monopoltőke túlkapásaival szemben. Ehhez kérem olvasóim, barátaim és cserkésztestvéreim segítségét. Állítsuk vissza évezredes keresztényi alapjaira Magyarországot!

2011-12-16

Az ausztráliai magyar nemzeti emigráció figyelemmel kisérve az elmúlt másfél év magyarországi eseményeit, megelégedve szemléli, hogy a nemzetpolitikai elgondolások egyre szélesebb teret, markánsabb megfogalmazást kapnak az Magyarország talpraállításában.

A rendszerváltozást követő húsz év eltelte után végre megszületett a nemzetpolitika stratégiájának dokumentuma, ami kimondja, hogy: „A magyar állam határai és a magyar nemzet határai nem esnek egybe. Ezért az anyaországnak segítenie kell a nemzet tagjai közötti kötelékek erősítését, nemzetpolitikájának a határokon belül és kívül élő nemzettársainak összetartozását, egymás iránti felelősségvállalását.”

Magyarországon az elmúlt őszi időszakban sok olyan jó irányba haladó esemény történt, ami mind ezen nemzetpolitikai stratégiában megfogalmazott elgondolásokat tükrözi: „2011 őszére nemzetpolitikánk szilárd morális és jogi alapjait letettük: 2012. január 1-jétől hatályos Alaptörvényünkben és a Nemzeti Összetartozás meletti tanuságtételről szóló törvényünkben kimondtuk a magyar nemzet határok feletti összetartozását, az egyszerűsített honosítási eljárással valamennyi magyar számára biztosítjuk a magyar állampolgárság könnyített megszerzését, a szavazati jog kiterjesztése Magyarország jövőjét illetően is aktív szerepvállalásra szólítja a külhoni magyarságot, a Nemeti Regiszter azokat a nemzettársainkat is megszólítja, akik távol Magyarországtól – sok esetben már a magyar nyelvet nem beszélve – élnek a nagyvilágban.”

Ezekről az őszi eseményekről szól az alábbi három oldalas összeállítás (1.oldal, 2.oldal, 3.oldal), ami megjelent a Magyar Élet december 15-i számában, s ami a magyar szórvány és diaszpóra számára megadja az összetartozás jegyében a felzárkózás lehetőségét… csak élni kell vele.

Olvasóimnak Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet kívánok!

2011-12-8

Legutóbbi november 22-i levelemben jeleztem, hogy a „Nemzeti összefogás határokon és tengeren túl” elnevezésű konferencia befejező része a Magyar Élet november 24-i számában jelenik meg. Ezt most pótlólag megküldöm. Továbbá a novemberi Közösségi műhelyt, ami szintén ebben a számban jelent meg.

A december 1-i szám két oldalas tudosításban ismerteti Csapó Endre a Magyar Élet főszerkesztője 90. születésnapja megünneplését, barátai, tisztelői és elkötelezett olvasói részéről. A jövő heti számban három oldalas összeállítás található, „Szárnyat kapott a nemzetpolitika” címen, az otthoni őszi időszakban megtartott nemzetpolitikai tevékenységről: a létrehozott Magyar Diaszpóra Tanács és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet megalakulásáról, valamint a Magyar Állandó Értekezlet és a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma tanácskozásairól, Orbán Viktor felszólalásairól, stb. Ezeket majd jövő héten küldöm, addig is jó olvasást kívánok és biztatok mindenkit a Magyar Élet vásárlására, előfizetésére, hiszen ez az egyedüli magyar hetilap a déli-féltekén ami a magyarság fennmaradása érdekében tevékenykedik. Ha ez a lap a magyarság részvétlensége, nemtörödömsége miatt esetleg megszünne, akkor eggyel több sajnálatos tényező járulna hozzá magyarságunk feladásához, megszünéséhez.

Ez különösen most jelentene az emigráció számára kudarcot, amikor a magyar nemzeti kormány globálisan szeretné a világ magyarságát összefogni, a magyar nemzet felemelkedése érdekében

2011-11-22

Köszönöm mindazoknak, akik vették maguknak a fáradságot, és gratuláltak magyar állami kitüntetésemhez, amit nemzeti ünnepélyünkön, október 23-án vehettem át Sydneyben, Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrtól, Sikó Anna nagykövetasszony asszisztálásával, az 1956-os forradalom és szabadságharc 55. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen.

Másnap, október 24-én, Canberrában „Nemzeti összefogás a határokon és tengeren túl” című konferencián, amit a miniszterelnök-helyettes úr és a nagykövetasszony hívott egybe, megtárgyaltuk nemcsak a saját, tehát az ausztráliai magyarság identitását megőrző kérdéseit, de ezen túllépve, a külföldön, tengeren túl elő un. nyugati emigráció integrációját is a kárpát-medencei véreinkhez. Mindezt, abból kiindulva tettük, hogy bárholol is éljünk, egy tőről származunk, s ezért: Egy a Nemzet!

A konferencián elhangzott előadások, felszólalások és hozzászólások anyagát küldöm olvasásra, ami megjelent a Magyar Élet november 10 és 17-i számaiban. Az utolsó befelyező rész az e heti számban jelenik meg.

2011-11-10

Küldöm a Magyar Élet november 3-i számában megjelent három beszámolót: „Megharcolunk minden magyarért!” - „Emlékünnepély 1956 Sydney” - „Magyarország miniszterelnök-helyettese Ausztráliában”.

Ezenkívül küldöm a Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság most oktober 15-én megjelent HÍRLEVEL-ét. Arra kérek mindenkit, hogy aki tudományos fokozattal rendelkezik jelentkezzék a 8. oldalon megadott címen.

2001-ben a Sydneyben rendezett Identitás Konferencián történt először bejelentés külföldi un. külső köztestületi tagok toborzására, Azóta eltelt 10 esztendő és mindössze kilencen jelentkeztek. Most az összetartozás jegyében ismét toborzást hirdet a Magyar Tudományos Akadémia. Az alábbi címen megtalálhatók az ausztráliai külső köztestületi tagok: itt Nem hinném, hogy csak ilyen kevés magyar származású tudományos fokozattal rendelkező élne Ausztráliában és Új-Zélandon. Miért nem jelentkezik mindenki, aki tudományos fokozattal rendelkezik, s ezáltel letenné a névjegyét a Magyar Tudományos Akadémia asztalára, és ezzel erősítené a magyar tudományosságot, s ezen keresztül a nemzeti magyar kormány célkitűzéseit: a Nemzeti Együttműködés Rendszere kialakítását, a nagyvilágban élő magyarok összetartozását.

2011-11-03

Küldöm a Magyar Élet múlt heti, október 27-i számában megjelent közösségi tájékoztatót és felhívom a figyelmet az e heti
november 3-i számban megjelent vezércikkre: „Megharcolunk minden magyarért!”, és az 1956-os Emlékünnepély beszámolójára, valamint a magyar miniszterelnök-helyettes, Dr. Semjén Zsolt ausztráliai momentumaira.
A jövő heti számban közreadjuk a Canberrai Magyar Nagykövetségen október 24-én tartott „Nemzeti összefogás határokon és tengeren túl” című konferenci beszámolójának első részét.

2011-10-20.

Küldöm az e heti Magyar Életben megjelent Közösségi műhelyt, ami beszámol örvendetes hírekről is.
Többek között, hogy egy éves kiesés után, ismét kaptunk katolikus papot Magyarországról, negérkezett Magyarországról a Váci Egyházmegyéből az új katolikus papunk, Ft. Lédeczi Dénes.
Közre adhatjuk Dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes látogatásának programját.
Ez persze állandóan módusul. Pl. látogatása első napja délutánján máris találkozik NSW miniszterelnökével, Barry O'Farrellal.
Dr. Semjén Zsolt bemutatására állítottam össze a csatolt egy oldalas közösségi tájékoztatót, ami megjelent a Magyar Élet október 13-i számában.
Az 1956-os október 23-i eseményekre emlékező megemlékezések meghívója is ezen az oldalon olvasható.
Igyekszünk mindent az összetartozás jegyében rendezni, hogy ezzel is kidomborítsuk, mind a kárpát-medencei, mind a nagyvilágban szétszórtságban élő magyarok vérségi és keresztényi együvé tartozását.

2011-10-16.

Dr. Semjén Zsolt bemutatására állítottam össze a csatolt egy oldalas közösségi tájékoztatót, ami megjelent a Magyar Élet október 13-i számában. Az 1956-os október 23-i eseményekre emlékező megemlékezések meghívója is ezen az oldalon olvasható. Időközben megérkezett Magyarországról a Váci Egyházmegyéből az új katolikus papunk, Ft. Lédeczi Dénes és ezért e napon mindannyiunk örömére Ökumenikus Istentisztelet lesz a meghívóban jelzett Református Istentisztelet helyében. Igyekszünk mindent az összetartozás jegyében rendezni, hogy ezzel is kidomborítsuk, mind a kárpát-medencei, mind a nagyvilágban szétszórtságban élő magyarok vérségi és keresztényi együvé tartozását. Egyuttal csatolom az október 23-i megemlékezés meghívóját.

2011-10-07

A következő hetekben még szélesebb körben küldöm szét tájékoztató körleveleimet. Aki nem tart rá igényt kérem jelezze vissza, s azonnal leállítom. Senkinek sem szeretnék terhére lenni „magyarkodásommal”!

A napokban az alábbi sorokkal küldtem szét tengerentúli ismerőseimnek a Magyar Élet szeptember 29-i számában megjelent „Közösségi műhely” című rovatunkat:

„Nem adatott meg számunkra, sem a Magyarországon, sem a nagyvilágban élőknek, így az Ausztráliában élő magyaroknak sem a nemtörödömség, a tétlenség mákonyi állapota.

Állandóan talpon kell legyünk, hogy létünk és fennmaradásunk érdekében minden rendelkezésre álló eszközzel megvédjük identitásunkat, anyanyelvünket, kultúránkat, történelmünket, hagyományainkat. Kivédjük az utódállamok soviniszta asszimilálciós tendenciáit, és hogy védekezzünk a beolvadás veszélye ellen a nagyvilág glóbális trendjei közepette.

Talán éppen azért, mert a legtávolabbra szakadtunk szülőhazánktól, ragaszkodunk magyar identitásunkhoz, a magunkkal hozott szellemi és morális értékeinkhez. Különösen most október hónapjában, amikor az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 55. évfordulója közeleg és kötelez bennünket annak eszményei szerinti magatartásra.

Az elkövetkezendő hetekben többször jelentkezem itteni tevékenységünk bemutatásával. Most csatolom a Magyar Élet című hetilapunkban a múlt héten megjelent Közösségi műhely című rovatunkat ennek illusztrálására.”

Ehhez most még hozzácsatolom az e héten megjelent „Ausztráliai magyar közösségi tájékoztatót”, ami részletesebben foglalkozik nemzeti összetartozásunk kritériumaival, Dr. Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese ausztráliai látogatásával.

Adva van számunkra talán egy utolsó lehetőség integrációnk megteremtésére, mind Magyarországra, mind Ausztráliában saját magunkra vonatkoztatva. Éljünk vele! Hívjuk fel a lehetőségekre barátaink, ismerőseink figyelmét is!

2011-10-05

Nem adatott meg számunkra, sem Magyarországon, sem a nagyvilágban élőknek, így az Ausztráliában élő magyaroknak sem a nemtörödömség, a tétlenség mákonyi állapota.

Állandóan talpon kell legyünk, hogy létünk és fennmaradásunk érdekében minden rendelkezésre álló eszközzel megvédjük identitásunkat, anyanyelvünket, kultúránkat, történelmünket, hagyományainak. Kivédjük az utódállamok soviniszta asszimilálciós tendenciáit, és hogy védekezzünk a beolvadás veszélye ellen a nagyvilág glóbális trendjei közepette.

Talán éppen azért, mert a legtávolabbra szakadtunk szülőhazánktól, ragaszkodunk magyar identitásunkhoz, a magunkkal hozott szellemi és morális értékeinkhez. Különösen most október hónapjában, amikor az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 55. évfordulója közeleg és kötelez bennünket annak eszményei szerinti magatartásra.

Az elkövetkezendő hetekben többször jelentkezem itteni tevékenységünk bemutatásával. Most csatolom a Magyar Élet című hetilapunkban a múlt héten megjelent Közösségi műhely című rovatunkat ennek illusztrálására.

2011-09-07

A magyar állami ünnepen, Szent Istvánra emlékezve, idén is szép számban gyűltünk össze hagyományőrző magyarok. Csatolom e megemlékezés sydneyi beszámolóját, és hogy ez nemcsak nekünk magyarok számára nagy jelentőségű esemény, csatolom az Egyesült Államok elnöke és külügyminisztere üdvözletét.

Sőt, még az European Australian Business Council is küldött szövetségünknek Augusztus 20-ra emlékező köszöntőt:

20 August 2011
Mr Béla Kardos OAM
Hon. President
Hungarian Council of New South Wales

Dear Béla
On behalf of the Board and members of the European Australian Business Council (EABC), I am pleased to extend our greetings and best wishes for the celebration of Saint Stephen's Day on 20 August 2011.
This important date reminds us of the ongoing bilateral relationship between Australia and Hungary, and the valuable contribution of the Hungarian community in Australia.
Our members look forward to contributing wherever we may to the further development of trade and investment opportunities between Hungary and Australia, and in this regard, please do not hesitate to contact us if we may be able to be of assistance.
Thank you for your ongoing interest in the objectives and activities of the EABC and once again, please accept our best wishes for your National Day.
Kind regards Jason Collins Chief Executive Officer

Manapság az egész világ emlékezik 2001. szeptember 11-re, a 10 évvel ezelötti Amerikát ért terror támadásra. Annak idején szövetségünk nevében az alábbi nyilatkozatot küldtem Washingtonba a Magyar Nagykövetségre, Jeszenszky Gézának címezve:

Álláspontunkat a mai napig fenntartjuk. Elitélünk minden olyan terror cselekményt, ami a védtelen civil lakosság ellen irányul!

Áttérve ismét helyi eseményekre felhívom mindenkinek szíves figyelmét: a szombati Magyar Iskola Báljára, meghívó csatolva, vasárnap a glendenningi Délvidéki Magyar Klubban a Kisboldogasszony Napi Szentmisére és Búcsúra, továbbá a szeptember 18-i Kaszinó ebédre és előadásra, ahol Patay Feri vidám, zenés műsort szolgáltat Erdély Kincsesházából, érdeklődni lehet Papp Ibolyánál: 9713 4197 telefonszámon, valamint a szeptember 25-én a Sydneyi Magyar Református Egyház javára rendezendő Melódiák szárnyán című zenei koncertra, amit Rab Elly zeneiskolájának növendékei szolgáltatnak a strathfieldi templomban, érdeklődni lehet: Bánki Éva 9793 2789, Doby Ibolya 9744 9452 telefonszámán.

Ezenkívül érkezett Magyarországról egy megkeresés, amit Nt. Breglec Árpád evangélikus lelkipásztor kérésére közreadok:

Keresik POGÁTSA ILONÁT (lánykori neve) aki 1971-ben végezte a Szakközépiskolát Szombathelyen. Szeptember 18-án tartanak 40 éves Találkozót. Osztálytársai tudják, hogy túl későn jelentkeztek ahoz, hogy ILONA is esetlek részt tudjon venni, de reménykednek, hogy csoda képpen megtaláljuk és legalább hírt kaphatnak róla.

Sajnos az információ hiányos: a néven kívül csak anyit tudunk, hogy valamikor 1971 után kijött Ausztráliába és itt férjhez ment. Férje nevét sem ismerjük. Tudatába vagyunk annak, hogy csak aki közelebbről ismeri tudhatja lanykori nevet - de azonban „véletlenségek” elég gyakran előlfordulnak. Ebben a reményben továbítjuk ezt a kérést.

Ha sikerülne a próbálkozásunk, hálás lennék ha összekötetésbe lépnének velem. Email cimem : breglec@optusnet.com.au Telefonszámom: 02-4721 0720

2011-05-22

Magyarország három lehetőséget kínál számunkra identitásunk megőrzésére.

1. A Balassi Bálint Intézet négyhetes Nyári Egyetemi ösztöndíjat kínál 18 éven felüli magyar származású fiataloknak. Kitűnő lehetőség július 18 és augusztus 13 között azok számára, akik idén esetleg amúgy is Magyarországra akartak utazni. Vagy, akik régóta vágytak egy ilyen lehetőségre, amikor sűrített formában kaphatnak 100 magyar nyelvórát és hungarológiai képzést. Csatolom a meghívót, s arra kérem a magyar iskolák igazgatóit, tanárait, a cserkészet és a tánccsoportok vezetőit, hogy ismertessék a felkínált lehetőséget diákjaik, cserkészeik és táncosaik körében. De arra kérem olvasóimat is, hogy hívják fel barátaik és ismerőseik figyelmét a lehetőségre. Jelentkezni lehet rajtam keresztül, de gondolom személyesen is a Balassi Bálint Intézet megadott címén.

2. A Magyar Világtalálkozó hírlevele pontos tájékoztatást nyújt az idei év legnagyobb magyar eseményéről, amikor összetalálkozik június 30 és július 3 között Balatonlellén a világ magyarsága, hogy együtt ünnepelje a magyarok valódi összetartozását.

3. Egy új kezdeményezést a Netszínpadot és annak sajtóközleményét nyújtom olvasásra és ajánlom főleg a Magyar Házak a Magyar Klubbok figyelmébe. Ilyen lehetőségre ritkán van esély, amikor a magyar színházak jönnek hozzánk a világháló segítségével.
2011-04-27

Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a szívesen küldött húsvéti jókívánságait. Nekem sajnos nem sikerült tengerentúlra elküldeni tervezett üzenetemet, Ugyanis szerettem volna hozzá csatolni a „Közösségi műhely” című beszámolómat, ami csak e héten jelenhetett meg a Magyar Élet című hetilapunkban.
Utólag is minden jót kívánok ausztráliai honfitársaimhoz intézett április 21-i üzenetemmel, amit idézek:
„Mindenkinek kegyelemteljes Húsvéti Ünnepeket kívánok.Örömmel jelentem be, hogy a Magyar Távirati Iroda tegnap közreadta a Magyar Országgyűlés által április 18-án elfogadott: Magyar Köztársaság Új Alaptörvényét. Ezt, a tervek szerint, húsvéti törvényként az államelnök úr, Schmitt Pál, húsvét hétfőn fogja aláírásával hitelesíteni. Szíves tájékoztatásul küldöm olvasásra Magyarország Alaptörvényét és szövetségünk támogató nyilatkozatát.
Úgyszintén küldöm az EU számára készült un. Convergencia Programot, ami a Széll Kálmán Terven keresztül kívánja a magyar gazdaságot rendbetenni.
Azt hiszem, hogy ennél jobb húsvéti ajándékot nem kaphatott a magyar nemzet.”
Alábbiakban közreadom szövetségünk nyilatkozatát és a Közösségi műhely című beszámolónkat, de elhagyom az Alaptörvény és a Konvergencia program küldését, hiszen azt a MTI, vagy a Kormányzati poltál honlapjáról mindenki letöltheti.

2011-03-28

Magyarországon az Országházban megkezdődött az új Alkotmány-tervezet megtárgyalásának vitája. Az Alkotmány előkészítésében nem vesz részt a Lehet Másként Politizálni és a Magyar Szocialista Párt. Ugyanakkor közel egy millió állampolgár válaszolt a számukra kiküldött kérdőívben feltett pontokra. A Fidesz-KDNP és a Szocialista Unió által benyújtott Alkotmány-tervezet megvitatása április 18-ig tart és húsvétra megszülethek az új Alkotmány. Az ausztráliai magyar nemzeti emigráció is kivette részét az elmúlt évtizedekben az alkotmányozásból. Ennek bemutatására összeállítottam ezirányú tevékenységünket. Ezt megküldtük a magyarországi illetékeseknek és közre adtuk a Magyar Élet múlt heti számában (az írás a honlapon olvasható).

 A másik dolog amivel szeretnék foglalkozni az a Nemzeti Regiszter kérdése. Ennek elgondolásához is hozzájárultunk javaslatainkal. A Nemzeti Regiszter bemutkozásának körlevelét és jelentkező lapját csatolom. Aki egyetért a felvázolt célkitűzéssel és csatlakozik a Magyar Kormány által működtetett szolgáltatás igénybevételéhez, az a kitöltött jelentkezési ívet tegye borítékba, zárja le és címezze meg: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – Nemzeti Regiszter. Ezt tegye egy másik borítékba és küldje el postán a canberrai Magyar Nagykövetségre: Hungarian Embassy, 17 Beale Crescent, Deakin, ACT, 2600 címre.      

 Annak reményében, hogy minél többen fognak csatlakozni a Nemzeti Regiszteren keresztül a Magyar Kormány tájékoztató szolgálatához és kiveszik részüket a felelősségteljes véleménynyilvánításból is, búcsúzom. 2011-03-21

Még március 13-án elküldtem ismert címekre az „Alkotmányozás ausztráliai körettel” című összeállításomat. Most ez megjelent a Magyar Élet e heti, március 24-i számában. (Csatolva) Megtekinthető továbbá a honlapunkon is //www.hungarians.org.au/ egyéb más közleményeinkkel egyetemben.

Küldöm továbbá a Magyar Rapszódia Ausztráliában cimű beszámolót, ami megjelent a Magyar Élet, március 3-i számában, valamint „Közösségi műhelyünket” is szíves tájékoztatásul. Ebből kitűnik, hogy komoly felháborodást váltott ki a Duna TV ausztráliai nézőiben az adások esetleges megszüntetése. (Csatolva a Magyar Életben megjelent oldalak: Korrupció a Duna TV-nél és Leállhat a tengerentúli sugárzás.)

2011-03-15

Legutóbb arról számoltam be, hogy 22 eredményes év után lemondtam a NSW-i Magyar Szövetség elnökségéről. A küldött beszámolóm végén említettem, hogy szándékomban áll az ausztráliai magyar nemzeti emigráció történetét feldolgozni az utókor számára. Ennek az igéretemnek terméke a csatolt „Alkotmányozás ausztráliai körettel” című összeállításom.
Elnökségem első évében, az 56-os Emlékünnepélyen vetettem fel és tettem javaslatot a Szent Korona Társaság megalapítására. Felkértem Dr. Bodolai Zoltánt a Szent Korona történelmi jelnetőségének ismertetésére. Jómagam felolvastam a budapesti Szent Korona Szövetség alapszabályát és célkitűzéseit. Ekkor alakult meg 100 taggal a társaság. Összeállításomban ennek a társaságnak az alkotmányozás terén kifejtett hasznos tevékenységét mutatom be.
Teszem ezt többek közt azért, mert a múltban és a jelenben is egyes szélsőséges mozgalmak, pártok kisajátították és kisajátítják maguk számára nemzeti emblémáinkat és a Szent Korona-tan eszményét. Félő, hogy akadnak olyan egyének és politikusok, akik ennek következtében averziós állapotba esnek és elutasítják évszázados múltra tekintő, a háború, a kommunista éra elötti alkotmányunkat, annak jogfolytonosságát.
Összeállításom, az ausztráliai magyar nemzeti emigráció hozzáállása az alkotmányozás fontos kérdéséhez, talán segítségére lesz mindenkinek helyes álláspontja kialakításához.

Szívélyes üdvözlettel, JM!: Kardos Béla 2011-03-02

Minden ember élete során elérkezik olyan fordulópontokhoz, amikor úgy érzi, hogy a körülmények, vagy a kora, egészségi állapota révén változtatnia kell addigi életvitelén és másként kell folytatnia a Jóisten által számára kijelölt pályát, avagy évei háralévő napjait. Ilyen fordulópontott jelentett számomra az 1989-esztendő, amikor elfoglaltságomat a csekészet és a tánccsoport évtizedes irányítása terén, felváltottam a magyarországi változásokat hozó esemémyek hatására, és elvállaltam a NSW-i Magyar Szövetség elnökségét. Remélve, hogy hozzájárulásunkkal hozzá tudunk járulni az otthoni helyzet gyökeres változásához.

Most annyi év után ismét fordulóponthoz érkeztem. Úgy érzem hogy 80 évvel a hátamon, át kell adjam a stafétabotot egy fiatalabb elnöknek, aki a megváltozott helyzetben a mai kor szellemében tud a harmadik és negyedig generáció, és a most érkező bevándorlok megmaradásának gondjaival foglalkozni. Úgy érzem, hogy a nemzeti emigráció kellőképpen kivette részét a nemzetpolitika alakításában: Magyarország, sőt a Kárpát-medence őshonos magyar lakossága talpraállításában és a demokratikus rendszerek kialakításában, támogatásában.

Csatolom a Magyar Élet február 24-ei számában megjelent „Közösségi műhelyt”, ami ezen fordulatról számol be és csatolom a közgyülésen felolvasott beszámolómat. Ezt többen kérték, hogy hozzam nyilvánosságra, mert betekintést nyújt az elmúlt két évtized eseményeire, olyanokra is amik nem voltak minden téren pulikusak. Ugyanis az volt az elvem, hogy a közélet ereményeit mindenkor széles körben publikáljuk, az ellentétet pedig ne szellőztessük. Ne adjunk lehetőséget azok számára, akik azzal okolját távolmaradásukat a közéletből: „mert, hogy a magyarok mindig veszekednek”. Én igyekeztem bizonyítani, hogy a magyarok legtöbbször tudnak szép, nemes és maradandó dolgokat is véghezvinni a magyar imázs érdekében. 
2011-02-03

Az e havi Közösségi műhelyünkben fontos, létünkkel, jövőnkkel foglalkozó kérdéseket vetettünk fel. Kérem tüzetesen elolvasni Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úrnak küldött „Gondolatok a külhoni magyarok nemzetegyesítéséhez” című elgondolásainkat. Ez a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) szakbizottságai, a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), a Nemzeti Összetartozás Bizottsága és minden olyan minisztérium, intézmény számára készült, amelyik a külhoni magyarok kérdéseivel foglalkozik.

Tavaly novemberben, a MÁÉRT budapesti ülésén két dologban szólaltam fel, a külhoni és határon túli magyar- és kettős állampolgárok szavazati jogának megadásáról, amit 1992 óta szorgalmazok, és a külföldön, a magyar- és gazdasági gócpontokban bezárt főkonzulátusok, így a Sydney-i Főkonzulátus újraindításáról.

Nem szóltam arról, amit a többi külhoni résztvevő felemlített, nevezetesen, hogy milyen igényeink, elvárásaink lennének a magyar kormányzat felé, az intézményesített kapcsolattartáson keresztül identitásunk megtartásának támogatására. Ugyanis még tavaly szeptemberben Csaba Gábor camberrai nagykövetünkkel közösen megfogalmaztuk Ausztrália és Új-Zéland magyarságával való kapcsolattartás, az identitás és a kulturális örökség megőrzésére tett javaslatainkat, ami továbbitva lett a magyar kormányzat számára. Most ezek is olvashatók a Közösslgi műhelyben, más eseményekkel együtt. Ezeket is mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom.

Szívélyes üdvözlettel, JM! Kardos Béla 2011-01-03


Kezdem azzal, hogy megköszönöm mindenkinek az ünnepekre küldött jókívánságait, és hogy ezúton is az előző éveknél boldogabb Új Esztendőt kívánjak olvasóimnak, barátaimnak és cserkésztestvéreimnek!

Erre a boldogabb esztendőre most jó kilátás nyílik az Orbán-kormány által deklaráltt nemzeti összetartozásról szóló törvény érvényesítésével, a könnyített eljárással visszanyerhető magyar állampolgárság megnyerésével és a külföldi, tegeren túli magyarság egyenrangú bekapcsolásával a Magyar Állandó Értekezleten keresztül a nemzet vérkeringésébe.

Ezáltal adva van a lehetőség arra, hogy a „nyugati magyarság”, amely a nagyvilágban szétszóratottan, idegen környezetben, évtizedeken át igyekezett megőrizni magyarságát, most intézményesített formában segítséget kaphat utódai identitásának megtartásában, és ennek viszonzásaképpen olyan külföldi kapcsolati rendszert tud nyújtani, amely elősegítheti a tudományosság, a gazdaság és az üzleti élet eszközeivel Magyarország talpraállását, az adóságcsapdából való kilábalását.

A Magyar Élet című hetilapunk, december 30-i számában megjelent „Közösségi műhely”-ben a fentiekben vázolt tevékenységgel lehet találkozni.

Csatolom tájékoztatásul a Magyar Művelődési Intézet ez évi Fotópályázatának felhívását és a nevezési lapot szíves felhasználásra. A pályázat minden esztendőben több és több résztvevővel kerül lebonyolításra és megteremti Magyarország és az Oceáni térség: Ausztrália, Új-Zéland és a szigetvilág megismerését. Az elmúlt évek során bemutatásra kerülő fotókiállítások és a megjelent nyomtatott albumok, mind Magyarországon, mind Ausztráliában, arról tanúskodnak, hogy a régebben és az újabban térségünkbe érkezettek, tehát az idősebbek és a fiatalabbak, egyaránt részt vesznek a versenyben és ezáltal is közelebb kerülnek egymáshoz. Örülök, hogy ez is egyik eredménye a NSW-i Magyar Szövetség által rendezett Identitás Konferenciáknak, ahová a Magyar Művelődési Intézet főigazgatója, Borbáth Erika, meghívást nyert s azóta virágzó együttműkösés jött létre a két intézmény között: tavaly két drámapedagógus látogatása és oktatási segédeszközök nyújtása révén.

Küldöm a Külföldi Magyar Cserkészszövetség munkáját bemutató tisztigyűlés beszámolóját és a résztvevők egyik csoportjáról készített felvételt, amin középütt a mi Gerecs Annánk mosolyog ránk. Megjelent a magyar cserkészet 100 éves fennállására rendezett Jubi Tábor Emlékkönyve is, amiben az ausztrál kontingens is szépen szerepel.

Küldöm továbbá a Magyar Fiatalok Határok Nélküli Alapítvány felhívását azoknak, akik a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokkal szorosabb kapcsolatokat szeretnének létrehozni és építeni, megmaradásunk érdekében. Melegen ajánlom őket, mert évek óta ismerem létrehozóit és működtetőit.

Szívélyes üdvözlettel, JM! Kardos Béla
2010-12-30

Kezdem azzal, hogy megköszönöm mindenkinek az ünnepekre küldött jókívánságait, és hogy ezúton is az előző éveknél boldogabb Új Esztendőt kívánjak olvasóimnak, barátaimnak és cserkésztestvéreimnek!

Erre a boldogabb esztendőre most jó kilátás nyílik az Orbán-kormány által deklaráltt nemzeti összetartozásról szóló törvény érvényesítésével, a könnyített eljárással visszanyerhető magyar államplgárság megadásával és a külföldi, tegeren túli magyarság egyenjrangú bekapcsolásával a Magyar Állandó Értekezleten keresztül a nemzet vérkeringésébe.

Ezáltal adva van a lehetőség arra, hogy a „nyugati magyarság”, amely a nagyvilágban szétszóratottan, idegen környezetben, évtizedeken át igyekezett megőrizni magyarságát, most intézményesített formában segítséget kaphat utódai identitásának megtartásában, és ennek viszonzásaképpen olyan külföldi kapcsolati rendszert tud nyújtani, amely elősegítheti a tudományosság, a gazdaság és az üzleti élet eszközeivel Magyarország talpraállását, az adóságcsapdából való kilábalását.

A Magyar Élet című hetilapunk, december 30-i számában megjelent „Közösségi műhely”-ben a fentiekben vázolt tevékenységgel lehet találkozni.
2010-12-20

Ismét megragadom az alkalmat, hogy mindenkinek Istentől áldott karácsonyt és boldog új évet kívánjak.

Csatolva megküldöm a Magyar Élet december 16-i számában megjelent Közösségi műhelyt. Kiegészítésül Dobos László Kossuth-díjas iró-politikus portréjához hozzáteszem, hogy diákkorában átszökött Magyarországra, Sárospatakon járt gimáziumba, és a prágai tavasz rövid időre kisebbségi miniszterré avatta őt Csehszlovákiában.

Karácsony vasárnapján, 26-án de. 11.30-kor kezdődő református istentisztelet után, a templomban karácsonyi ünnepi műsort ad Ernszt Katalin és Nemere László. Akik nem tudtak eljönni a Katalin Bálra, vagy a Kaszínó Karácsonyi műsoros délutánjára, azoknak most lehetőségük nyílik meghallgatni a kitűnő művészházaspár fellépését. Közlöm továbbá, hogy felkerült a világhálóra a Sydneyi Református Egyház honlapja, megtalálható: http://sydneyreformatusegyhaz.com

Felhívom a még mindig fiatalos lelkülettel és lendülettel rendelkező ismerőseim és barátaim figyelmét a Magyar Házban megrendezésre kerülő Szilveszteri Bálra. Csatolom a meghívót. Azt hallottam, hogy három malacot is sütnek az alkalomra, és mindenki fog belőle kapni. Egyet pedig kisorsolnak. A jó hangulatról, mint minden évben, a közkedvelt Rácz András fog gondoskodni.

Mindazoknak, akik szeretnék felvenni elődeik jussát, a magyar állampolgárságot, melléklem a canberrai nagykövetség tájékozatóját

Örömömre szolgál, hogy közrebocsáthatom a Külfüldi Magyar Cserkésszövetség New York-i Cserkészbálja beszámolóját, ami rámutat a magyar ifjúság érdekében kifejtett magyarságmentő cserkészmunkára, és hogy ennek kapcsán én is gratulálhatok Fischer Viktornak és kedves nejének Juditnak 50 éves cserkészvezetői tevékenységükhöz.

Mint már régebben tudósítottam róla, örömmel jelenthetem, hogy kinyílt az ablak az egységes magyar események tudósítása számára. Mellékelem a tudósítók sajtóközleményét. 2010-12-09

Mindenkinek Áldott Karácsonyt és Boldog Újévet Kívánok! Úgy érzékelem, hogy a jövő esztendő jobb kilátásokat, és reményteljesebb esztendőt fog hozni az egyetemes magyarságnak mint az előzőek. Adja Isten, hogy így legyen!

Küldöm magyaroszági beszámolómat, ami a Magyar Élet múlt heti (december 9-i) számában jelent meg.

Nagy élmény volt számomra a felsorolt eseményeken való megjelenés, régi barátokkal, ismerősökkel találkozni és új kapcsolatokat teremteni.

A rendelkezésemre álló oldalkeret nem tette lehetővé, hogy mindenkit megemlítsek akivel találkoztam, és hogy minden eseményről részletesen beszámoljak, de emlékezetemben mindenkit és minden eseményt megőriztem.

Többek között azt a nemvárt nemes gesztust, ami számomra minden másnál szívhezszólóbb és jelentőségteljesebb, nevezetesen a budavári székházában működő Magyar Kultúra Alapítvány által kiállított díszes elismerő emlék-okiratot, amiben a következő mondatok olvashatók: Tisztelt Elnök Úr! Kedves Béla! „Jót, s jól. Ebben áll a nagy titok.” (Kazinczy) Ennek megfejtését szolgáltad és szolgálod Ausztráliában is, köszönjük! 80. születésnapod alkalmából, az Alapitvány munkatársai nevében is, kívánunk további töretlen munkakedvet, sikert és jó egészséget ahhoz a színvonalas munkához, amelyet az ausztráliai magyarság megmaradása, identitásának megőrzése és az óhazával való kapcsolatának érdekében kifejtesz. Isten áldását kérve életedre, Családodra és munkádra, sok boldog születésnapot! Budapest, november 11 Dr. Koncz Gábor igazgató és Bába Szilvia értékesítési vezető. – Igen, Ők többször jártak Ausztráliában és személyesen győződtek meg pl. az Identitás Konferenciák nemzetmentő jelentőségéről.

Még lesz egy, a Magyar Élet december 16-i számában, a „Közösségi műhely” címet viselő beszámolóm, valamint az állami SBS Rádió magyar adásában egy évi összegzésem a NSW-i Magyar Szövetség és tagszervezeteinek munkájáról.

Ezekkel az évet lezárom, majd csak jövőre jelentkezem ismét amikor a Magyar Élet január második felében – a megérdemelt nyári szünet után – ismét megjelenik.
2010-12-01

Jó volt néhány napra ismét hazatérni Magyarországra és felvillanyozni, feltölteni magam további energiával olyan magyar eseményeken, ahol aktív résztvevő is tudtam lenni. Csatolva küldöm a Magyar Élet december 2-i számában megjelent Magyarországi beszámolóm, ami a MÁÉRT-en történtekről tudosít. Küldöm továbbá Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes értekezéseit a nemzetpolitikával és az összmagyar regiszterrel kapcsolatosan, valamint Hódi Sándor egy régebbi előadásának részleteit ami azt fejtegeti, hogy „A világháló lehetővé teszi a magyar nemzet újraegyesítését!”

Csatolom továbbá azt az összeállításomat, amit még a MÁÉRT elé küldtem meg Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettesnek, és amit néhány érdekeltnek személyesen adtam át az értekezleten ill. azt követően. Ebben azzal a kérdéssel foglakozom, amit 1992 óta képtelen a magyar kormányzat megoldani, nevezetesen a külhoni magyar állampolgárok szavazati jogának megadását. Nincs még egy nemzet, ország a világon amelyik a magyarhoz hasonlóan megtagadná ill. megnehezítené a szavazati jog érvényesítését a külföldön élő vérei számára. Sőt, a legtöbb állam – pl. Lengyelország, Románia, Horvátország – mindent elkövet, annak érdekében, hogy a szavazati joggal magához kösse, magához ölelje, ne veszítse el külföldön élő honfitársait.

Összeállitásom, ami a külföldön élő magyar állampolgárok szavazati jogának törvénybeiktatásáról szól, némi magyarázatra szorul: A 90-es években a Magyarok Világszövetsége elnökségi tagjaként felügyeltem a külügyi munkát. Jártunk az EBESZ és az ENSZ tanácskozásaira, ahol a határon túli magyarok emberi jogai érdekében szólaltunk fel. E korferenciák elött felszólalásaink hitelessége érdekében egyeztettünk a Határon Túli Magyarok Hivatalával és a külüggyel, sokszor tőlük kapva fontos információkat. 1997-ben jelezem, hogy magyar választójogi kérdésben fel kívánok szólalni a varsói EBESZ konferencián és feltárni, hogy a magyar kormány nem tartja be az 1990-es Koppenhágai Tanácskozáson elfogadott és Magyarország által aláírt dokumentumnak az állampolgárokra vonatkozó részét, nevezetesen a választói jognak minden állampolgárra kiterjedő cikkelyeit. E tárgybani felszólalásomról igyekeztek lebeszélni. Miután ez nem sikerült, más metódust választottak: igyekeztek belémfojtani a szót a konferencián. Ez sem sikerült, mert mellém állt az Egyesült Államok és Hollandia nagykövete. Ezután a magyar kormányzat küldöttségének vezetője kissé gúnyosan megjegyezte számomra: „aki mögött nagyhatalmak állnak, az mindent megtehet.”
 
2010-11-27

Rövid villámlátogatáson voltam Magyarországon. Meghívást kaptam a IX. MÁÉRT-ra. Tájékoztatóul küldöm, hogy miként fglalkozott ezen eseménnyel az ausztráliai Magyar Élet című hetilapunk múlt heti száma. Az áltam nyújtott beszámoló a jövő héten jelenik meg, amit majd szintén megküldök. Csatolok továbbá egy olyan eseményre szóló felhívást, ami jövő nyáron lesz a Balaton-partján. Ez a Panorama Világtalálkozója, ami olyan megmozdulás, ami ritkán fordul elő. Összehozza a világ magyarságát egy olyan összejövetelre, amin ezrével találkozhatunk össze a Kárpát-medence és a világ minden részéről összesereglő magyar barátainkkal, testvéreinkkel egy pompásan megrendezett nívós világfesztival keretében.

2010-10-28

Szíves tájékoztatásul küldöm a Magyar Élet múlt heti számában megjelent „Közösségi Műhely” című oldalt és az e heti számban megjelenő beszámolót a canberrai és sydneyi 56-os Októberi Megemlékezésekről.
Egyúttal bejelentem, hogy holnap reggel utazom Magyarországra, hogy részt vegyek a november 5-én, az Országházban megrendezésre kerülő Magyar Állandó Értekezleten. (Meghívó csatolva).
November 29-én jövök vissza. Elnézést kérek, hogy a közbenső időben megrendezésre kerülő eseményeken nem tudok részt venni.
Szövetségünk november 10-ei tanácsülése ebből kifolyóleg elmarad. Legközelebb december 12-én lesz tanácsülés, ami egyuttal a jövő évi eseménynaptár összeállítására is lehetőséget nyújt.

2010-10-08

Megdöbbenve és hitetlenkedve olvasom és látom a hírszolgálatok és a TV állomások adásaiban az ajkai katasztrófát. Elképesztő, hogy a XXI. században ilyesmi előfordulhat egy civilizált országban. Ki kell deríteni ki felelős ezért és bíróság elé kell állítani. Ez nem természeri katasztrófa, ez valakinek, vagy valakiknek bűnös mulasztásából eredő vétek, amit meg kell büntetni.
Nem elég az ország súlyos gazdasági helyzete, most még ilyen felelőtlenségből adódó plusz kiadások is terhelik a kormányzatot. Az ausztráliai magyarok nevében, együttérzésünk kifejezéséül gyűjtést indítunk a rászorultak megsegítésére.
Most tájékoztatóul küldöm a mi gondjainkat bemuató, megmaradásunk érdekeben kifejtett tevékenységünket ismertető Közösségi műhely című augusztusi és szeptemberi  rovatunkat ami a Magyar Életben jelent meg.

2010-09-03

Jelentkezem a Magyar Élet, augusztus 26-ai számában megjelent, szövetségünk munkáját bemutató Közösségi műhellyel, és az ausztráliai magyarság számára egy igen fontos és lényeges bejelentéssel: a Magyarországon indulóban lévő internetes televíziós- és rádiós csatorna beindításának hírével.

A csatolt levél, ami a külföldi missziók számára íródott, részletes tájékoztatást nyújt az elgondolásra vonatkozóan. Ebből láthatjuk, hogy a globális magyar falu nem utópia többé, hanem kivitelezhető akarat, ha összefogunk és összekötjük a szálakat. Nagy szükség van erre a csatornára, hogy a Duna Televízióval, mely bemutatja a kárpát-medencei magyarságot, legyen egy csatorna, amely a külföldi, tengeren túli magyarság tevékenységét tudósítja az otthoniak felé és egymás között is megteremti a kölcsönös kapcsolatokat.

2010-08-16

A külföldön élő magyar származású fiataloknak – s így az Ausztráliában előknek is –, legeredményesebben működő ifjúságnevelő szervezete az elmúlt 65 esztendőben a magyar cserészmozgalom. A cserkészetben a keresztényi moralitás, az emberbaráti- és a természet iránti szeretet, párosítva a magyar nyelv, kultúra és a hagyományok ápolásával, egyaránt célkitűzés és parancsolat. A magyar cserkészmozgalom 100. évfordulóján az Egyesült Államokban rendezett jubileumi táboron mintegy 700 cserkész vett részt a világ minden tájáról, s így Ausztráliából is. Az új beszámolók erről szólnak.

Külföldön a magyar hagományok ápolása nemes cselekedet, ami sajnos nem mindenkinek habitusa. Akik
külföldön is képesek megőrizni magyar identitásukat, azok többnyire a nemzeti ünnepélyek alkalmával összejönnek ennek tanuságtételére és példamutatásul az ifjúság számára. Legnagyobb nemzeti ünnepünk Augusztus 20-án, Államalapító Szent István Napja. Idén is mint ahogy az elmúlt 60 esztendő során, a NSW-i Magyar Szövetség kitűnő kulturális műsor és emlékező beszédek keretében rendezi meg első királyunk több mint ezer esztendőt megért teljesítményére való megemlékezését. Idén, a Magyar Nyelv évében, különleges eseménynek is tanúi lehetünk. A magyarországi Falvak Kultúrájáért Alapítvány olvasva és tájékozódva a Magyar Ház tevékenységéről, a magyar nyelv és kultúra ápolása terén kifejtett teljesítményét értékelve, Kazinczy emléktáblával ajándékozta meg az intézményt. Ennek átadására és leleplezésére kerül sor az ünnepély keretében. 2010-08-11

Csatolva küldöm a Szent István Ünnepély meghívóját és a Szilvay Géza ausztráliai turnéját ismertető anyagot. Kérem ezt széles körben ismertetni rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel. 2010-08-03

Szíves tájékoztatásul küldöm szövetségünk működéséről szóló júliusi Közösségi Műhelyt, ami a Magyar Élet július 29-ei számában jelent meg.

Küldöm továbbá a Der Standard és a The Times cikkeit, amik rámutatnak az IMF és az EU „austerity” programjával szembeni magyar álláspontra. A Washington Post elmarasztaló cikke sem maradt válasz nélkül.

2010-07-23

Magyarországgal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik a Washington Post hétfői száma. Ez olvasható a csatolmányokban:

Jellemző, hogy amikor baloldali, szociál-liberális kormányok vannak Magyarországon uralmon, akkor a külföldi sajtó nem foglalkozik kritikus hangvétellel az országot nyomorba, gazdasági válságba döntő kormányokkal. Mihelyt a jobbközép beállítottságú Fidesz kerül hatalomba rögtö kórusban szólalnak meg demokráciát féltően, az éles kritika hangján. Ebből is látszik, ha konzervativ, nemzeti és keresztény elkötelezettségű kormánya van Magyarországnak és rendet kíván teremteni a gadaságban, a morális és szociális értékek érvényrejutásában, akkor roppant ügyesen kell lavíroznia és valósággal tojástáncot kell járjon annak érdekében, hogy elkerülje a nemzet imázsának rosszindulatú bepiszkítását a nyugati sajtó által.

Aki mélyebben akar foglalkozni a felvetett kérdéssel, olvassa el a Magyar Élet e heti vezércikkét, Csapó Endre: "A média a nemzet alkotmányos intézménye lesz" című írását. 2010-07-12

Jelen levelemmel küldöm a sydneyi Hősök Napja eseményeinek a Magyar  Élet múlt heti számában megjelent ismertetését. Ennek kapcsán szíves  tájékoztatásul csatolom az ott elhangzott megnyitómat, és a  Magyarországon létrejött nemzeti együttműkődési rendszer számára  megfogalmazott: A nyugati szórvány beépítése a nemzetegyesítés  programjába… című ajánlásunkat, valamint az Edensor Park-i Magyar  Klubban rendezett Arató Bál beszámolóját, és a magyarországi  árvízkárosultak számára gyűjtött adományok nyugtázását.

Ráadásként mellékelek néhány közérdeklődést igénylő tájékoztatást. 2010-07-04

Az elmúlt hetekben, mind Magyarországon, mind Ausztráliában, a politikai életben komoly változások álltak be. Mindezt soron követni, azzal napirenden maradni komoly kihívást jelentett számomra és gondolom mindannyiunk számára, aki szívén viseli az anyaország és a befogadó ország jövőbeni kialakulásának kérdését.

A politikától függetlenül, a legnagyobb figyelmet számunkra a magyarországi árvízek pusztítása, katasztrófális kimenetele, valamint az árvízkárosultak megsegítése, az anyagi segítség megszervezése jelentette.

Csatolva küldöm a júniusi „Közösségi műhely”-t, szövetségünk tevékenységének beszámolóját, s Fodor Lajos államtitkárhoz intézett gtatuláló levelünket.

Az árvízkárosultal megsegítésére beindított akciónk idáig több mint 10 ezer dollár támogatást eredményezett. Kérem a további adományokat, mert nagy szükség van a károk rendbetételére. A Magyar Élet június 24 számában közzétett adakozók listája az elmúlt hétekben szépen kibővült, ami a lap e heti számában tettenérhető.  2010-06-10

Pusztító árvizek tombolnak Magyarországon. A Magyar Élet jövő heti száma részletes, képes beszámolót közöl a tragédiáról. Az árvízkárok felmérhetetlenek. A Duna TV gyűjtési akciót kezdeményezett, s az adakozások máris meghaladják a 100 millió forintot. Most itt a lehetőség, hogy emberségről, összefogásról bizonyíthassunk.

Múlt vasárnap Sydneyben, Trianon 90. évfordulójának megemlékezésén, a nemzeti összetartozás jegyében, a magyarországi árvízkárosultak megsegítésére a szép számban összegyűltek közel $3000-t adakoztak, amit a Trianon Társaság máris elküldött a Duna TV gyűjtési akciójának.

További adományokra igen nagy szükség van. Adományokat a NSW-i Magyar Szövetség szívesen továbbít az árvízkárosultak támogatására. Az adományok beküldhetők a „Hungarian Council of NSW” nevére kiállított csekken, vagy money orderen a következő címre: PO Box 469, Marrickville, NSW, 2204. Az adományozók nevének feltüntetésével fogjuk majd a befolyt összegeket továbbítani a Duna TV által felvállalt gyüjtési akciónak.

Lélekemelő Trianon-emlékülés volt június 4-én a Parlamentben. Ennek beszámolóját csatolom. Továbbá a Hősök Napi ünnepély meghívóját.
 

Szívélyes üdvözlettel, JM!: Kardos Béla